XXX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej: Galeria: Ks. Tadeusz Bożełko

 

Spotkanie z ks. T. Bożełko

Uczestnicy spotkania z ks. T. Bożełko

ks. Tadeusz Bożełko

Dyskusja

Uczestnicy spotkania z ks. T. Bożełko

Wystawa książek o ks. J. Popiełuszce

Wystawa książek o ks. J. Popiełuszce

Wystawa książek o ks. J. Popiełuszce

Wystawa książek o ks. J. Popiełuszce

Wystawa książek o ks. J. Popiełuszce