Pomnik Jana Pawła II w Trzciance :

    W 1999 r. Biblioteka Parafialna w Trzciance zgłosiła na forum Rady Parafialnej propozycję uczczenia Jubileuszu 2000 Roku wybudowaniem pomnika Ojca Św. Jana Pawła II.
    W międzyczasie pojawiły się także inne propozycje, które w I kwartale 2000 r. zostały przez Radę rozważone. Brane były pod uwagę trzy koncepcje:  postawienie figury św. Jana Chrzciciela, figury Matki Bożej Saletyńskiej oraz pomnika Jana Pawła II. W pierwszej kolejności zrezygnowano z koncepcji postawienia figury św. Jana Chrzciciela, ponieważ ta inicjatywa dotyczyłaby praktycznie tylko jednej parafii, której św. Jan Chrzciciel jest patronem. Dwie pozostałe koncepcje dotyczyłyby całego miasta. Kult Matki Bożej Saletyńskiej pielęgnowany jest w naszym mieście od 55 lat, tj. rozpoczął się od momentu objęcia w 1945 r. opieki duszpasterskiej przez księży ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Nawet powstała przed trzema laty nowa parafia, prowadzona przez księży diecezjalnych, przybrała imię Matki Bożej Saletyńskiej.
    Po dyskusjach zdecydowano się na budowę pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II. On jest znakiem tego czasu, największym moralnym autorytetem na świecie, przywódcą Kościoła na przełomie dwóch tysiącleci, chlubą polskiego narodu, który wywarł olbrzymi wpływ na losy tego świata.
    Pismem z dnia 15.03.2000 r. połączone Rady Parafialne obydwu parafii zwróciły się do Przewodniczącego Rady Miasta Włodzimierza Ignasińskiego oraz Burmistrza Trzcianki Pawła Kolendowicza z propozycją wspólnego działania na rzecz postawienia pomnika Ojca Świętego i uroczystego jego poświęcenia w 22. Rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.
    Został powołany Komitet Budowy Pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II w Trzciance w składzie:
- ks. Zbigniew Wal, MS - proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela - przewodniczący,
- ks. Ireneusz Maraszkiewicz - proboszcz parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej,
- Marcel Helak,
- Edwin Klessa,
- Czesław Rogosz,
- Zdzisław Sofij,
- Krystyna Szydłowska,
- Elżbieta Wasyłyk.
    W wyniku negocjacji i uzgodnień ustalono, że pomnik ten ustawiony zostanie na skwerze przed szpitalem, pomiędzy Urzędem Miasta a Bankiem PKO.
    Wykonanie pomnika zlecono artyście rzeźbiarzowi z Poznania Przemysławowi Krasnopolskiemu, natomiast zaprojektowanie ustawienia pomnika oraz skweru (układu alejek, ich nawierzchni oraz oświetlenia) Władysławowi Łapińskiemu.
    W celu zdobycia funduszy na budowę pomnika obydwie parafie podjęły różnorodne działania. Ofiary na ten cel były zbierane przed kościołem do puszek, w kancelarii parafialnej oraz na konto. Większość funduszy zebrano jednak poprzez sprzedaż cegiełek:
- dwóch rodzajów talerzyków porcelanowych z podobizną Ojca Świętego - po 50,00 zł.,
- obrazka trójwymiarowego z obramowaniem - po 100,00 zł.,
- figurki alabastrowej (kopii pomnika) wykonanej przez artystę rzeźbiarza Jerzego Krzysztonia z Krakowa - po 200,00 zł.,
- popiersia gipsowego Jana Pawła II wykonanego przez twórcę pomnika - po 300,00 zł.,
- figury gipsowej - kopii pomnika Jana Pawła II wykonanej przez twórcę pomnika - 500,00 zł.
    Wszyscy nabywcy cegiełek oprócz wybranej cegiełki otrzymali pisemne podziękowanie.

Postać Ojca Świętego ma wysokość 2,2 m, odlana została z brązu przez ZKTSM Rokietnica i ustawiona została na postumencie o wys. 1,7 m. Na cokole we wgłębieniu (70 x 63 cm) jest napis: OJCU ŚWIĘTEMU / JANOWI PAWŁOWI II / MIESZKAŃCY ZIEMI / TRZCIANECKIEJ/ ROK JUBILEUSZOWY/ ANNO DOMINI 2000.
   Uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika odbyła się w dniu 19 października 2000 roku. O godz. 16.00 odprawiona została w kościele pw. św. Jana Chrzciciela Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Władysława Bobowskiego z Tarnowa. Po procesyjnym przejściu z kościoła pod pomnik odbyła się uroczystość jego odsłonięcia. Po krótkim programie poetyckim nastąpiło przemówienie Przewodniczącego Rady Miasta Włodzimierza Ignasińskiego, odczytanie przez Czesława Rogosza telegramu do Ojca Świętego i odczytanie przez Edwina Klessę Aktu Erekcyjnego. Następnie biskup Władysław Bobiński dokonał wmurowania Aktu Erekcyjnego, odsłonięcia pomnika i jego poświęcenia. Wraz z Aktem Erekcyjnym w piedestał pomnika wmurowana została także imienna lista wszystkich fundatorów, którzy zakupili cegiełki lub złożyli imienne ofiary na ten cel.

Pięć lat później, 11 lutego 2005 r., który to dzień został przez Papieża-Polaka ustanowiony Dniem Chorego, Szpitalowi Powiatowemu w Trzciance, na tle którego stoi pomnik, nadano imię Jana Pawła II.

[Galeria]