Sympozja Menu:

 

1. Udział w sympozjum "Biblioteki parafialne i klasztorne" 
24-25.09.2001
Sprawozdanie Galeria
2. Sympozjum 20-lecia Biblioteki Parafialnej w Trzciance 
15.11.2003
Sprawozdanie Galeria
3. Sympozjum 25-lecia Biblioteki Parafialnej w Trzciance 
19.04.2008
Sprawozdanie Galeria
4. Sympozjum 30-lecia Biblioteki Parafialnej w Trzciance
20.04.2013
Sprawozdanie Galeria