VII Zjazd Ministrantów w dniach 13.04. - 14.04.2013 r. w Trzciance: Galeria

Zdjęcia: ks. Zbigniew Welter MS i Grzegorz Marciniak.

 

I - Dzień Zjazdu Ministrantów

Edwin Klessa zapowiada rozpoczęcie zjazdu

Proboszcz ks. Kazimierz Przybycień MS wita wszystkich przybyłych

Przed przejęciem sztandaru

Przejmowanie sztandaru

Hymn "Króluj nam Chryste"

Hymn "Króluj nam Chryste"

Po przejęciu sztandaru

Jan Smulski ogłasza oficjalne rozpoczęcie zjazdu

Czesław Rogosz czyta maile i listy z życzeniami dla uczestników zjazdu

Uczestnicy zjazdu

Uczestnicy zjazdu

Uczestnicy zjazdu

Uczestnicy zjazdu

Uczestnicy zjazdu

Uczestnicy zjazdu

Uczestnicy zjazdu

Uczestnicy zjazdu

Uczestnicy zjazdu

Uczestnicy zjazdu

Uczestnicy zjazdu

Uczestnicy zjazdu

Wejście uczestników zjazdu do kościoła

Poświęcenie sztandaru po renowacji

Poczet sztandarowy podczas Mszy św.

Uczestnicy zjazdu w kościele

Uczestnicy zjazdu w kościele

Uczestnicy zjazdu w kościele

Uczestnicy zjazdu w kościele

Chór Cantilena

Chór Cantilena

Chór Cantilena

Chór Cantilena

Spotkanie towarzyskie przy kolacji

Spotkanie towarzyskie przy kolacji

Spotkanie towarzyskie przy kolacji

Spotkanie towarzyskie przy kolacji

Spotkanie towarzyskie przy kolacji

 

 

II - Dzień Zjazdu Ministrantów

Ks. Edward Woźniak MS prowadzi rozważanie religijne

Autorka obrazów - Elżbieta Wasyłyk

Na wystawie obrazów Elżbiety Wasyłyk

Wspólne zdjęcie z Elżbietą Wasyłyk

Wejście uczestników zjazdu do kościoła

Wejście uczestników zjazdu do kościoła

Ewangelię czyta ks. Tadeusz Bożełko

Homilię wygłasza ks. Tadeusz Bożełko

Chór Hasło

Dyrygent Henryk Górski

Dyrygent Henryk Górski

Dyrygent Henryk Górski