XXX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej: Galeria: Duchowni w Powstaniu Styczniowym

 

Spotkanie otwiera dyr Włodzimierz Ignasiński

Wykonawcy

Wykonawcy

Wykonawcy

Wykonawcy

Ks. Grzegorz Szczygieł śpiewał i grał

Małgorzata Szadkowska przedstawia wykonawców

Publiczność

Wystawa książek o Powstaniu Styczniowym

Wystawa książek o Powstaniu Styczniowym