XXX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej: Galeria: Koncert dawnej pieśni religijne

 

Małgorzata Bratek rozpoczyna koncert

W kręgu

Koncert przy świecach

Flecistki

Marta Wyrzykowska i poezja Wojciecha Bąka

Paweł Datkiewicz i poezja Wojciecha Bąka