XXX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej Galeria: sympozjum biblioteczne:

 

Wikariusz ks. Grzegorz Szczygieł powitał uczestników sumpozjum

V-ce Burmistrz Grażyna Zozula składa gratulacje

Gratulacje składa Mirosława Wróblewska z Biblioteki Publicznej

Gratulacje składa Maria Bochan, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Wręczanie podziękowań za społeczną pracę

Wręczanie podziękowań

Wręczanie podziękowań

Edwin Klessa przedstawił historię Biblioteki Parafialnej

Referat ks. dra Jerzego Witczaka

Referat Marii Bochan

Referat dra Marcina Hlebionka

Referat dr Magdaleny Florianowicz i Moniki Zielonka

Występ dzieci z Zespołu Szkół Katolickich

Występ dzieci z Zespołu Szkół Katolickich

Występ dzieci z Zespołu Szkół Katolickich

Występ dzieci z Zespołu Szkół Katolickich

Operator obrazu Jadwiga Witkowska