Działalność wydawnicza :

  1. "X lat Biblioteki Parafialnej w Trzciance" - Trzcianka, 1993 r.

s. 54, ISBN 83-903708-3-2
Autorzy: Edwin Klessa
Krystyna Kowalska
Amelia Pużyńska
Czesław Rogosz
Józef Wiedera

  1. "Biuletyn Informacyjny nr. 1 Biblioteki Parafialnej w Trzciance" - Trzcianka, 1944 r.

s. 8
Autorzy: Zespół

  1. "Z dziejów Parafii w Trzciance" - Trzcianka, 2004 r.

s. 51, ISBN 83-903708-0-8
Autor: Marcin Hlebionek

  1. Widokówka kościoła pw. św. Jana Chrzciciela - 1995 r.

Autor zdjęcia: ks. Sławomir Wietrzycki MS
nakład 5000 egz.
Opublikowana na łamach "Filokartysty" nr 3(50), str. 34, Warszawa, lipiec * sierpień * wrzesień 1996

  1. "Źródła do dziejów Parafii w Trzciance" - Trzcianka, 1996 r.

s. 37, ISBN 83-903708-1-6
Opracowanie: Marcin Hlebionek

  1. "Apostoł Pięknej Pani z La Salette. Życie i działalność ks. dra Tadeusza Ptaka MS (1905 - 1986)" - Trzcianka, 2000r.

s. 124, ISBN 83-903708-2-4
Autor: ks. Piotr Jamioł MS

  1. "Pielgrzymka Biblioteki Parafialnej w Trzciance. Szlakiem saletyńskich parafii w dniach 07. - 13.07.2002" - Trzcianka, 2002 r.

s. 19
Autor: Edwin Klessa

  1. "XX-lecie Biblioteki Parafialnej w Trzciance" - Trzcianka, 2004 r.

s. 54, ISBN 83-903708-3-2
Opracowanie: Edwin Klessa

  1. "Moje rodzinne strony na Kresach Wschodnich" - Trzcianka, 2004 r.

s. 25, ISBN 83-903708-4-0
Autor: Tadeusz Bosiacki

  1. "Kształt obecności" - Trzcianka, 2007 r.

s. 43, ISBN 978-83-903708-5-9
Autor: Elżbieta Wasyłyk

    11. "Kronika parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance 1914-1918 spisana przez ówczesnego proboszcza ks. Aloysiusa            Bucksa". Seria: "Źródła do dziejów Ziemi Trzcianeckiej" t. 1 - Trzcianka, 2015 r.
s. 159 [11],
Autor: ks. Aloysius Franz Bucks
Tłumaczenie: ks. Łukasz Nowak MS
Wydawca:
Biblioteka Parafialna w Trzciance ISBN 978-83-903708-6-6
Wydawnictwo La Salette Księży Misjonarzy Saletynów, Kraków ISBN 978-83-88153-97-6