XXX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej: Galeria: wystawa fotograficzna

 

Wystawę otwiera dyr Elżbieta Wiśnicka

Po wystawie oprowadzał autor Andrzej Biegowski

Uczestnicy wernisażu

Fragment wystawy

Fragment wystawy

Fragment wystawy

Fragment wystawy

Fragment wystawy

Fragment wystawy

Fragment wystawy

Wykonawcy programu słowno-muzycznego Pieśni wiary i zwątpienia

Uczestnicy spotkania