XXX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej: Galeria: Bp. Edward Dajczak

 

Przejście do kościołą

Wejście do kościoła

Powitanie ks. bpa Edwarda Dajczaka (wita Bożena Wargin i Andrzej Ziemek)

Rozpoczęcie Eucharystii

Lekcję czyta kl. Piotr Sofij MS

Homilia ks. bpa Edwarda Dajczaka

Poświęcenie tablicy pamiątkowej

Tablica pamiątkowa Wacława Łukaszewicza

Przedstawienie przez prob. ks. Andrzeja Żołyniaka protokółu kapituły wyróżnienia

Statuetka wyróżnienia

Wręczenie wyróżnienia Człowiek Wiary, Człowiek Czynu 2012

Spotkanie ks. Biskupa z Zespołem Bibliotecznym

Spotkanie ks. Biskupa z Zespołem Bibliotecznym

Spotkanie ks. Biskupa z Zespołem Bibliotecznym

Zwiedzanie wystawy prac artystycznych

Zwiedzanie wystawy prac artystycznych

Zwiedzanie wystawy prac artystycznych

Zwiedzanie wystawy prac artystycznych

Wpis do księgi pamiątkowej

Ks. Biskup przemawia do twórców

Ks. Proboszcz otwiera spotkanie ks. Biskupa z twórcami prac artystycznych. Z boku Krystyna Kowalska, która cały konkurs miała na swojej głowie.

Ks. Biskup wręcza Janowi Pawlakowi nagrodę za udział w konkursie we wszystkich 30 TKCh

Dalsze nagrody wręcza kleryk z WSD Księży Misjonarzy Saletynów w Krakowie