Statystyki Biblioteki :

1. Podstawowe informacje - książki

2. Podstawowe informacje - filmy video TV

3. Podstawowe informacje - taśmy magnetofonowe TM

4. Podstawowe informacje - płyty kompaktowe CD

5. Podstawowe informacje - prasa

6. Podstawowe informacje - płyty DVD