Sympozja Menu:

    XXV - lecia Biblioteki Parafialnej w Trzciance - Sprawozdanie

    Sympozjum rozpoczęło się Mszą św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Druga część uroczystości odbyła się w i poezją w wykonaniu dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance. Referaty wygłaszali w kolejności: Domu Parafialnym, gdzie Biblioteka ma swoją siedzibę. Wystąpienia prelegentów przeplatane były śpiewem.


    mgr inż. Edwin Klessa - Dyrektor Biblioteki Parafialnej w Trzciance
    Sprawozdanie: "25 lat Biblioteki Parafialnej w Trzciance" [Czytaj dalej]


    mgr Maria Bochan - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Pile,
    Referat: "Biblioteki XXI wieku" [Czytaj dalej]


    ks. dr Jerzy Witczak- Dyrektor Biblioteki Papieskiego WydziałuTeologicznego we Wrocławiu, Przewodniczący Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES,
    Referat: "Zbiory teologiczne w Polskich Bibliotekach cyfrowych" [Czytaj dalej] [Prezentacja]


    ks. dr Tomasz Moskal z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie,
    Referat: "Biblioteka parafialna w okresie staropolskim" [Czytaj dalej]


    ks. dr Piotr Jamioł MS z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, główny historyk i archiwista Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów
    Referat: "Biblioteki Parafialne dwóch dekanatów krakowskich: Lelów i Wolbrom" [Czytaj dalej]


    dr Marcin Hlebionek z Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.
    Referat: "Zbiory historyczne ks. Jana Ignacego Bocheńskiego" [Czytaj dalej]
    

    Uczestnicy sympozjum mogli również obejrzeć pokonkursową wystawę prac artystycznych o motywach religijnych, wystawę obrazów trzcianeckiego artysty - amatora Jana Pawlaka, wystawę Biblii w różnych egzotycznych językach: arabskim, koreańskim, mongolskim, greckim, chorwackim i serbskim ze zbiorów Tomasza Żuroch - Piechowskiego oraz wystawę starodruków ze zbiorów Marcina Hlebionka. Ciekawostką bibliofilską była niewątpliwie wystawa książek ze zbiorów Biblioteki Parafialnej w Trzciance, skonfiskowanych przez SB 22 sierpnia 1960 r. jednocześnie w 67 bibliotekach kościelnych. Oprócz uczty duchowej wszyscy na pewno wspominać będą pyszne ciasta i 3. piętrowy tort, przygotowany specjalnie na jubileusz oraz pięknie przygotowany stół przez p. Danutę Czupak z restauracji "Złoty Róg" w Trzciance.