Sympozja Menu: XXX - lecia Biblioteki Parafialnej w Trzciance - Sprawozdanie

   

Uroczystości zorganizowane z okazji 30-lecia Biblioteki Parafialnej w Trzciance rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną odprawioną przez ks. Grzegorza Szczygła MS ks. dra Jerzego Witczaka w intencji pracowników Biblioteki Parafialnej i ich rodzin. W czasie Mszy św.  modlono się również za zmarłych pracowników Biblioteki Parafialnej: Marii Jóźwik, Ireny Krawiec, Anny Łaszkiewicz, Ewy i Adama Żylińskich.
Po Mszy św. w Domu Parafialnym w Oratorium rozpoczęło się Sympozjum Biblioteczne. Z uwagi na nieobecność proboszcza ks. Kazimierza Przybycienia MS, który wyjechał na spotkanie dekanalne, wszystkich przybyłych powitał wikariusz ks. Grzegorz Szczygieł MS. W szczególności powitał: Wiceburmistrza Grażynę Zozulę, burmistrzów poprzednich kadencji: Andrzeja Frycza, Pawła Kolendowicza i Marka Kupsia; przedstawicieli różnych instytucji kulturalnych: Mirosławę Wróblewską z Biblioteki Publicznej w Trzciance, Andrzeja Biegowskiego z Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance, dr Bogumiłę Warząchowską – Dyrektor Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jednocześnie Wiceprzewodnicząca Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES,  Lidię Kubisz Przewodniczącą Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzcianeckiej oraz prelegentów. Następnie ks. Grzegorz złożył życzenia i podziękowania dla aktualnego 16-osobowego zespołu Biblioteki Parafialnej za bezinteresowną pracę. Album z odpowiednim wpisem otrzymali: Janina Brzozowska, Urszula Henszke, Edwin Klessa, Krystyna Kowalska, Zdzisław Kowalski, Walentyna Łopato, Elżbieta Mumot Panert, Stanisława  Pater, Jerzy Pobiarżyn, Czesław Rogosz, Józef Rzepecki, Janina Sorgowicka, Albina Szczudło, Lucyna Szilke, Jadwiga Witkowska, Marian Żmudziński.
Następnie na ręce Edwina Klessy gratulacje, kwiaty i książki przekazali: Wiceburmistrz Grażyna Zozula, przedstawiciele różnych instytucji kulturalnych oraz bibliotek.
Zorganizowane z tej okazji Sympozjum Biblioteczne objęło swym programem sprawozdanie oraz referaty:

W przerwie uczestnicy sympozjum obejrzeli spektakl w wykonaniu dzieci Zespołu Szkół Katolickich, przygotowany przez nauczycielki Alicję Smulską i Agnieszkę Kapela oraz mieli okazję delektować się tortem-książką ufundowanym przez restaurację „Złoty Róg” Danuty Czupak.