Sympozja Menu:

    XXV - lecia Biblioteki Parafialnej w Trzciance 19.04.2008 r.: Program

    9.00 - Msza św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w intencji osób prowadzących Bibliotekę Parafialną

    godz. 10.00 - Referaty w Oratorium w Domu Parafialnym:

    mgr inż. Edwin Klessa - Dyrektor Biblioteki Parafialnej w Trzciance
Sprawozdanie: "25 lat Biblioteki Parafialnej w Trzciance" [Czytaj dalej]

    mgr Maria Bochan - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Pile
Referat: "Biblioteki XXI wieku" [Czytaj dalej]

    ks. dr Jerzy Witczak - Dyrektor Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Przewodniczący Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
Referat: "Teologiczne zbiory w polskich bibliotekach cyfrowych" [Czytaj dalej]

    ks. dr Tomasz Moskal z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie
Referat: "Biblioteka parafialna w okresie staropolskim" [Czytaj dalej]

    ks. dr Piotr Jamioł, ms z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, główny historyk i archiwista Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów
Referat: "Biblioteki Parafialne dwóch dekanatów krakowskich: Lelów i  Wolbrom" [Czytaj dalej]

    dr Marcin Hlebionek (rodem ze Trzcianki) z Archiwum Państwowego w Bydgoszczy
Referat: "Zbiory historyczne ks. Jana Ignacego Bocheńskiego" [Czytaj dalej]