Sympozja Menu:

   Udział w Sympozjum: "Biblioteki parafialne i klasztorne" 24-25.09.2001 r. Sprawozdanie


    W dniach 24-25.09.2001 r. Biblioteka Parafialna w Trzciance wzięła udział w sympozjum na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zatytułowanym "Biblioteki parafialne i klasztorne". Organizator sympozjum Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych zwrócił się z prośbą o przygotowanie i wygłoszenie referatu przez dyrektora Biblioteki Parafialnej Edwina Klessę. Referat wraz z innymi materiałami został wydrukowany w 77 tomie półrocznika "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" (str. 81-90). [Program sympozjum][Referat]