Sympozja Menu:

    XX - lecia Biblioteki Parafialnej w Trzciance 15.11.2003 r.:

Program uroczystości jubileuszowych Biblioteki Parafialnej w Trzciance

 

  9.00 Msza św. w intencji osób prowadzących Bibliotekę Parafialną
10.00 Sympozjum

– powitanie gości

- sprawozdanie z działalności Biblioteki Parafialnej [Czytaj dalej]

- „Filozofia bibliotek polskich”

- „Biblioteki kolegialne, katedralne i biskupie Diecezji Krakowskiej z końca XVIII wieku – zarys”

- „Dygitalizacja przyszłością zbiorów bibliotek”

- „Biblioteka Parafialna parafii pw. NMP i św. Bartłomieja Apostoła w Piekarach Śląskich. Związek z tradycją i współczesnością”

- „Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych w KUL w służbie Kościoła, nauki i kultury polskiej”

 

Program słowno-muzyczny w wykonaniu Elżbiety Panert-Mumot oraz dzieci z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance.
Wystawa najstarszych ksiąg parafialnych.