XXX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Trzciance - sprawozdanie

    XXX TKCh w Trzciance rozpoczął się 13 kwietnia 2013 r. VII Zjazdem Ministrantów pełniących służbę Bożą w trzcianeckim kościele w latach 1945–1965. (Kliknij, aby zapoznać się ze szczegółowym opisem tego zjazdu). Hasłem przewodnim nawiązywał do przeżywanego obecnie Roku Wiary i swoją propozycję programową kierował do dzieci, młodzieży i dorosłych. Zachęcał nie tylko do uczestnictwa w poszczególnych punktach programu, ale również zapraszał do aktywnego w nim udziału amatorskich i zawodowych twórców kultury. Jubileuszowy charakter TKCh podsunął organizatorom pomysł zbudowania całego programu w oparciu o twórców miejscowych, względnie osoby, które w naszym mieście urodziły się lub mieszkały.
Spełniającym to kryterium był ks. prałat Tadeusz Bożełko, aktualny proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu, gdzie pochowany jest błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko. Ks. Tadeusz Bożełko jest kustoszem sanktuarium ks. Jerzego, męczennika za wiarę, którego w dniu 19 października 1984 r. zamordowali funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. W tym też kościele w IV rocznicę śmierci ks. Jerzego grupa trzcianeckich parafian uczestniczyła w uroczystości wmurowania i poświęcenia tablicy trzcianeckiej Solidarności ku czci ks. Jerzego. Umieszczona w prawej bocznej nawie kościoła tablica świadczy o pamięci i kulcie wielkiego męczennika w odległej Trzciance. Ks. Tadeusz Bożełko na Mszach św. w niedzielę wygłosił homilie w obydwu parafiach. Następnego dnia w Zespole Szkół Katolickich, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej odbył spotkania z młodzieżą pt. Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko — jeden spośród nas. Natomiast w czasie spotkania w Bibliotece Publicznej w Trzciance przedstawił sylwetkę ks. Jerzego i fenomen odprawianych przez niego Mszy św. za Ojczyznę. Spotkaniu temu towarzyszyła wystawa książek o wspominanym kapłanie pochodząca ze zbiorów Biblioteki Parafialnej oraz Biblioteki Publicznej. W kościołach obydwu parafii można było obejrzeć wystawę o ks. Jerzym opracowaną przez Instytut Pamięci Narodowej. W parafii pw. św. Jana Chrzciciela wystawa była czynna w dniach od 10.04. do 22.04. 2013, natomiast w parafii pw. MB Saletyńskiej wystawę można było oglądać w czasie od 22.04. do 09.05. 2013 r.
Cechą dominującą tegorocznego TKCh była muzyka. W programie wystąpiły trzy chóry: chór Cantilena z Obornik pod dyrekcją trzcianeckiego dyrygenta Tomasza Wyrzykowskiego i chór Hasło z Poznania pod dyrekcją Henryka Górskiego, który co prawda urodził się na Syberii, ale swoją młodość spędził w Trzciance. Trzeci chór Pasjonata Trzcianeckiego Domu Kultury pod dyrekcją Bartosza Śliwińskiego nadał jak zwykle wspaniałą oprawę Mszy św. sprawowanej na zakończenie TKCh przez ks. bpa Edwarda Dajczaka. W Młodzieżowym Domu Kultury Małgorzata Bratek, Marta Wyrzykowska i Paweł Datkiewicz przy akompaniamencie dziecięco-młodzieżowego zespołu „Fabryka Muzyki i Snu — Trzcianka” zaprezentowali koncert dawnej pieśni religijnej połączony z poezją Wojciecha Bąka. Formacja w podobnym składzie wraz z Elżbietą Panert-Mumot w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wystąpiła z programem słowno-muzycznym Pieśni wiary i zwątpienia. W kościele parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej odbył się koncert Solo i w duecie w wykonaniu Aster Haile (śpiew) i Grzegorza Rychlika (fortepian). Ostatni akord muzyczny TKCh stanowił koncert w tejże parafii zespołu „Ireneusz i Przyjaciele”, utworzonego przez aktualnego organistę parafii Ireneusza Gondka (organy i śpiew), który wspólnie z żoną Anną (śpiew), ks. Adamem Paziem (śpiew), Tomaszem Kledzikiem (gitara) oraz Tomaszem Wyrzykowskim (perkusja) zaprezentował bardzo ciepło przyjęty przez słuchaczy repertuar.
Stałym punktem TKCh są ekspozycje. W Trzcianeckim Domu Kultury prezentowana była wystawa obrazów Elżbiety Wasyłyk z cyklu Miłość w malarstwie. Artystka przedstawiła temat miłości w trzech płaszczyznach: miłość wzajemną Boga i człowieka, miłość międzyludzką oraz miłość do własnej osoby. Kolejna wystawa prezentowana była w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance, gdzie znany trzcianecki artysta fotografik Andrzej Biegowski przedstawił kilkadziesiąt pięknych fotografii różnych religijnych obiektów z najbliższej okolicy: kościoły, kapliczki i stare krzyże. W Domu Parafialnym można było obejrzeć ponad 300 prac — pokłosie Konkursu Twórczości Artystycznej o Motywach Religijnych, który już po raz trzydziesty zmobilizował, tym razem około 200 twórców.
150 rocznica powstania styczniowego również znalazła swój wyraz w programie TKCh. Małgorzata Szadkowska, nauczycielka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, przygotowała wraz z uczniami spektakl Duchowni w powstaniu styczniowym z wykorzystaniem poezji patriotycznej i charakterystyk znanych i tych zapomnianych już duchownych, którzy stawali w obronie Ojczyzny, za co spotkały ich wyroki śmierci, zsyłki, więzienia i wygnania. W spektaklu tym ze śpiewem i gitarą wystąpił również ks. Grzegorz Szczygieł MS, a Biblioteka Parafialna zaprezentowała wystawę książek o powstaniu styczniowym.
Organizatorzy TKCh też mieli swój dzień, w którym obchodzili 30 rocznicę utworzenia Biblioteki Parafialnej. 20 kwietnia po Mszy św. w intencji żyjących i zmarłych pracowników biblioteki odbyła się uroczystość, na którą złożyły się życzenia i podziękowania dla 16-osobowego zespołu za bezinteresowną pracę. Zorganizowane z tej okazji sympozjum biblioteczne objęło swym programem sprawozdanie z działalności Biblioteki Parafialnej oraz następujące referaty:

W uroczystości udział wzięli m. in.: Wiceburmistrz Grażyna Zozula, burmistrzowie poprzednich kadencji, Lidia Kubisz — Przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzcianeckiej, przedstawiciele różnych placówek kulturalno-oświatowych miasta oraz dr Bogumiła Warząchowska — Dyrektor Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jednocześnie Wiceprzewodnicząca Federacji FIDES. (Kliknij, aby zapoznać się ze szczegółowym opisem tego sympozjum).
W przerwie uczestnicy sympozjum obejrzeli spektakl w wykonaniu dzieci Zespołu Szkół Katolickich, przygotowany przez nauczycielki Alicję Smulską i Agnieszkę Kapela oraz mieli okazję delektować się tortem-książką ufundowanym przez restaurację Danuty Czupak „Złoty Róg”.
Akcentem zamykającym XXX TKCh była wizyta w parafii św. Jana Chrzciciela w Trzciance Jego Ekscelencji bpa Edwarda Dajczaka — ordynariusza naszej diecezji. Na Mszy św. ks. biskup poświęcił w kościele tablicę upamiętniającą wieloletniego kościelnego śp. Wacława Łukaszewicza. Tablica pamiątkowa ufundowana przez Zakład Kamieniarski Arkadiusza Francuzika wmurowana została bezpośrednio pod tablicą przywołującą pierwszego powojennego proboszcza ks. dra Tadeusza Ptaka MS, który w latach 1945–1952 podtrzymywał wiarę i scalał przybyłych na ziemie zachodnie osadników z Kresów i różnych dzielnic Polski. I tak obok siebie uczczone zostały dwie wielkie postacie trzcianeckiego Kościoła — pełen oddania Pięknej Pani z La Salette kapłan o społecznikowskim zacięciu oraz cicha, pokorna i rozmodlona postać kościelnego, który przez 62 lata posługiwał w kościele i towarzyszył całym pokoleniom w ich ziemskiej wędrówce od chrztu, poprzez bierzmowanie, śluby aż po ostatnią drogę na wieczny spoczynek. W uroczystości tej wziął udział syn p. Wacława ks. Tadeusz Łukaszewicz — proboszcz parafii Niezabyszewo. Ks. Biskup wręczył również wyróżnienie „Człowiek Wiary, Człowiek Czynu 2012” lekarzowi medycyny Elżbiecie Stępień. Jest to już drugie wyróżnienie (za rok 2011 wyróżnienie otrzymał pośmiertnie Wacław Łukaszewicz) przyznane przez kapitułę, w skład której wchodzi: ks. proboszcz Andrzej Żołyniak (przewodniczący), ks. proboszcz Kazimierz Przybycień MS (wiceprzewodniczący), Edwin Klessa (Biblioteka Parafialna — sekretarz), Andrzej Ziemek (Rada Parafialna parafii św. Jana Chrzciciela — członek), Remigiusz Fąferek (Rada Parafialna parafii  Matki Bożej Saletyńskiej — członek).
Po Mszy św. ks. biskup spotkał się z organizatorami TKCh, zwiedził wystawę prac artystycznych oraz spotkał się z ich twórcami. Wręczył dwie nagrody publiczności za ubiegły rok: w kategorii dziecięco-młodzieżowej dla Weroniki Piotrowskiej i w kategorii dorosłych dla Stanisława Madajczaka. Nagrodę otrzymał również Jan Pawlak, jedyny uczestnik wszystkich 30 konkursów. Pozostałe wyróżnienia i pamiątki wręczał kleryk z seminarium księży misjonarzy saletynów. Wraz z grupą kolegów seminarzystów gościł w naszej parafii w ramach akcji powołaniowej.
Teraz twórcy, wykonawcy oraz organizatorzy mogą spokojnie planować XXXI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, aby za rok z kolejnym programem trafić w gusta odbiorców.