VII Zjazd Ministrantów z lat 1945 - 1965 w Trzciance


Upłynęło 65 lat od wydarzenia z dnia 1 lutego 1948 r., gdy za „panowania” pierwszego powojennego proboszcza ks. dra Tadeusza Ptaka MS istniejące Koło Ministrantów w Trzciance otrzymało swój sztandar. Przez kolejne dziesięciolecia właśnie pod nim wychowało się wiele pokoleń ministrantów. Począwszy od 1983 r. w każdą kolejną 5. rocznicę tego wydarzenia odbywają się Zjazdy Ministrantów z lat 1945–1965. Komitet organizacyjny w składzie: Andrzej Jagiełka, Stanisław Juckiewicz, Edwin Klessa, Krzysztof Łaszkiewicz, Tadeusz Łaszkiewicz, Czesław Rogosz, Leon Rutkowski, Józef Rzepecki oraz Krzysztof Sorgowicki, dokonał benedyktyńskiej pracy, zbierając z tego okresu ponad 90 zdjęć i dokonując identyfikacji osób na nich występujących. Na tej bazie udało się ustalić listę ponad 240 osób, które w tamtych latach pełniły służbę Bożą przy trzcianeckim ołtarzu. Potem doszło żmudne ustalanie adresów i przygotowania organizacyjne mające na celu przyjęcie kilkudziesięciu osób z różnych stron kraju. W pierwszym zjeździe w 1983 r., zorganizowanym, gdy proboszczem był ks. Czesław Hałgas MS, uczestniczyło 118 osób, w tegorocznym — siódmym już, uczestników było 60. Podeszły wiek, zwłaszcza starszych kolegów, oraz odejście do Pana około 70 osób skłoniło organizatorów do poszerzenia listy uczestników o aktualnych ministrantów-seniorów z obydwu trzcianeckich parafii. W parafii pw. św. Jana Chrzciciela aktualnie służbę pełni 17. ministrantów seniorów, w tym 2. z lat  1945-1965 (Edwin Klessa i Czesław Rogosz). W parafii pw. MB Saletyńskiej - 5. ministrantów seniorów, w tym 2. z lat 1945-1965 (Józef Rzepecki i Krzysztof Sorgowicki).
Sekretariat zjazdu obsługiwali aktualni ministranci: Patryk Żmudowski i Jakub Zabiszak.
W zjeździe udział wzięli  uczestnicy z Drawskiego Młyna, Gniezna, Piechcina, Piły, Poznania, Rokietnicy, Szamocina, Trzcianki, Zielonej Góry oraz zaproszone osoby:
- ks. Bartosz Seruga MS, aktualny opiekun ministrantów w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance, jednocześnie Redaktor Naczelny parafialnej wkładki „Światło z La Salette” w dwumiesięczniku „La Salette. Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej”,
- Michał Bondyra, Redaktor Naczelny pisma „Króluj nam Chryste” – patrona medialnego obecnego zjazdu.
Wszystkich zaproszonych na dwudniowy zjazd (13 i 14 kwietnia br.), powitał ks. proboszcz Kazimierz Przybycień MS. Przed wspólnym odśpiewaniem hymnu ministrantów „Króluj nam Chryste” poczet sztandarowy aktualnych ministrantów w składzie: Stanisław Strachanowski (senior), Bartosz Wiedera oraz  Bartosz Jarosiński przekazał uroczyście sztandar uczestnikom  zjazdu, których reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Wtold Dzudzewicz, Jan Matus oraz Krzysztof Sorgowicki. Oficjalnego otwarcia zjazdu dokonał najstarszy, bo zaczynający w 1945 r. służbę Bożą, ministrant Jan Smulski z Trzcianki. Wypowiedział słowa „VII Zjazd Ministrantów z lat 1945-1965 uważam za otwarty”.
Czesław Rogosz odczytał wzruszające listy żon zmarłych kolegów – Elżbiety Kissel (śp. Bogusław) z Człuchowa i Teresy Kowal (śp. Tadeusz) z Poznania. W korespondencji dziękowały one za pamięć i prosiły o objęcie modlitwą swoich nieżyjących mężów. Zostały także odczytane podziękowania za zaproszenia od kolegów: Kazimierza Samujły  z Ottawy (Kanada),  Józefa Sławika z Wrocławia i Wiesława Sławika z Katowic, a także od ks. biskupa Adama Bałabucha, biskupa pomocniczego Diecezji Świdnickiej, Przewodniczącego Komisji ds. kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polskiego, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ministrantów.
Edwin Klessa poinformował także o otrzymanych telefonach od księży: Romana Gorczyńskiego MS z Łapsz Wyżnych, ks. Zbigniewa Dyksa z Widawy k. Bełchatowa i ks. Czesława Hałgasa MS pracującego aktualnie w Dryświatach na Białorusi. Księża przekazywali życzenia wszystkim uczestnikom zjazdu i zapewniali o modlitwie. Ks. Czesław Hałgas obiecał odprawienie w drugim dniu zjazdu w Dryświatach Mszy św. w intencji uczestników zjazdu. Przy tej okazji podana została informacja o 9.  powołaniach kapłańskich z grona trzcianeckich ministrantów z lat 1945 -1965 (księża: Zbigniew Dyks, Roman Gorczyński MS, Roman Gintrowicz, Tadeusz Łukaszewicz, śp. Witold Łukaszewicz, śp. Walerian Mitraszewski MS, śp. Jerzy Proch MS, Zbigniew Welter MS, Zbigniew Żyźniewski). Po tych informacjach wszyscy uczestnicy zjazdu po kolei przedstawiali się podając swoje nazwisko i imię, aktualne miejsce zamieszkania oraz lata w których byłi ministrantami.
Uczestnicy zjazdu wzięli udział w dwóch Mszach św. — w pierwszym dniu w intencji zmarłych kolegów oraz w drugim dniu w intencji uczestników zjazdu i ich rodzin. Wysłuchali rozważania religijnego poprowadzonego przez ks. Edwarda Woźniaka MS — wychowawcę ministrantów w latach 1963–65, obejrzeli w Trzcianeckim Domu Kultury wystawę obrazów Elżbiety Wasyłyk  (z udziałem autorki), podziwiali prace artystyczne zgłoszone na XXX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, wysłuchali dwóch koncertów chórów: Cantilena z Obornik pod dyrekcją Tomasza Wyrzykowskiego oraz Hasło z Poznania pod dyrekcją Henryka Górskiego, też byłego ministranta naszej parafii. W programie zjazdu był również wspólny posiłek i czas na koleżeńskie wspomnienia sprzed kilkudziesięciu lat. Przed głównym wejściem do kościoła wykonane zostało wspólne zdjęcie. Z uwagi na chorobę Aleksandry Juckiewicz (córki naszego kolegi Stanisława Juckiewicza) odwołany został program zatytułowany „Trudno nie wierzyć w nic”. Nie odbyło się również rozważanie religijne proboszcza ks. Kazimierza Przybycienia MS, który wygłosił homilię na Mszy św. w pierwszym dniu zjazdu. Homilię w niedzielę wygłosił ks. prałat Tadeusz Bożełko, aktualny proboszcz parafii pw. św. Satnisława Kostki na Żoliborzu, kustosz sanktuarium błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

Zjazd zakończono wspólnym odśpiewaniem „Króluj nam Chryste” oraz oddaniem sztandaru aktualnym ministrantom. Jana Smulski wypowiedział słowa: „VII Zjazd Ministrantów z lat 1945-1965 uważam za zamknięty”.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali kopertę, która zawierała: książkę „Powstanie Styczniowe” Wyd. Zysk i S-ka 2013, dwumiesięcznik „La Salette. Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej” nr 2(345)2013, program XXX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, Kalendarz Duszpasterski 2013 obydwu trzcianeckich parafii oraz obrazek błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

Miesiąc po Zjeździe Ministrantów do Trzcianki przybył wraz z żoną Kazimierz Samujło z Ottawy (Kanada) i w dniu 17.05.2013 r. spotkał się z członkami Komitetu Organizacyjnego. Dla większości było to pierwsze spotkanie po prawie 50. latach. Była okazja do wspólnych wspomnień z lat 60. oraz poznania dalszych losów państwa Samujło na kanadyjskiej ziemi.
Trwałym śladem, który pozostawili po sobie uczestnicy Zjazdu, było ufundowanie renowacji sztandaru. Poświęcenia odnowionego sztandaru dokonał proboszcz ks. Kazimierz Przybycień MS w czasie Mszy św. w pierwszym dniu zjazdu. Oby odnowiona reprezentacyjna chorągiew służyła z pożytkiem, wychowując następne pokolenia.
Poniżej podajemy listę fundatorów renowacji sztandaru:

 1. Brzozowiec Jerzy - Trzcianka
 2. Dzudzewicz Witold - Trzcianka
 3. Fąferek Remigiusz – Trzcianka
 4. Górski Franciszek – Trzcianka
 5. Helak Marcel - Trzcianka
 6. Jagiełka Andrzej – Piła
 7. Jopek Kazimierz - Trzcianka
 8. Juckiewicz Jan - Zielona Góra
 9. Juckiewicz Stanisław - Trzcianka
 10. Kasperek Piotr - Trzcianka
 11. Kielczyk Ryszard - Drawski Młyn
 12. Klessa Edwin – Trzcianka
 13. Klessa Henryk - Trzcianka
 14. Klessa Jerzy - Piła
 15. Kłundukowski Adam - Trzcianka
 16. Kłundukowski Jan - Trzcianka
 17. Kowalski Zdzisław - Trzcianka
 18. Kruszyna Andrzej – Szamotuły
 19. Łaszkiewicz Krzysztof - Trzcianka
 20. Łaszkiewicz Tadeusz – Trzcianka
 21. Majewski Czesław - Rokietnica
 22. Malaga Michał - Trzcianka
 23. Medowski Karol - Gniezno
 24. Rogosz Czesław - Trzcianka
 25. Rutkowski Leon – Trzcianka
 26. Samujło Kazimierz - Ottawa (Kanada) [czytaj dalej]
 27. Sieradzki Krzysztof – Trzcianka
 28. Sławik Józef - Wrocław
 29. Sławik Wiesław - Katowice
 30. Sofij Zdzisław - Trzcianka
 31. Szczepaniak Bogdan – Trzcianka
 32. Szmagliński Zygmunt - Trzcianka
 33. Walkowiak Wiesław – Trzcianka
 34. Wojtkiewicz Jerzy - Trzcianka
 35. Wyrzykowski Bogusław - Trzcianka
 36. Żyliński Antoni – Piła
 37. Żyliński Edward – Trzcianka
 38. Żyliński Józef - Trzcianka

Relacja z VII Zjazdu Ministrantów z lat 1945-1965 w Trzciance przedstawiona została w parafialnej wkładce "Światło z La Salette" w dwumiesięczniku "La Salette. Posłaniec Matki Bożej z La Salette" nr 3/2013 oraz w miesięczniku dla ministrantów "KnC" nr 5/2013.