HISTORIA BIBLIOTEKI PARAFIALNEJ W TRZCIANCE


    Początki działalności Biblioteki Parafialnej w Trzciance to przełom lat 1982/1983. Wtedy kilkuosobowa grupa zajęła się segregacją i skatalogowaniem 1200 książek znajdujących się na plebanii parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance. Ówczesny proboszcz ks. Czesław Hałgas MS udostępnił nam pomieszczenie w Domu Parafialnym. Fachowej pomocy osobom, które nigdy bibliotekarzami nie były, udzieliła Dyrekcja i pracownicy Biblioteki Publicznej w Trzciance. W dniu 20 kwietnia 1983 r. Biblioteka Parafialna w Trzciance została uroczyście otwarta i poświęcona przez śp. ks. Biskupa Wilhelma Plutę. Z dziewięcioosobowego zespołu tworzącego wtedy Bibliotekę Parafialną część osób nadal aktywnie uczestniczy w jej funkcjonowaniu. Są to: Janina Brzozowska, Edwin Klessa, Krystyna Kowalska, Zdzisław Kowalski. Oprócz tych osób pierwszy zespół biblioteczny tworzyli również: Irena Krawiec, Amelia Pużyńska, Halina Żegalska, Barbara i Adam Żylińscy.
    Przez minione 30 lat wiele osób angażowało się w działalność Biblioteki Parafialnej. Nie sposób wszystkich wymienić. W skład aktualnego zespołu bibliotecznego wchodzą: Janina Brzozowska, Urszula Henszke, Edwin Klessa, Krystyna Kowalska, Zdzisław Kowalski, Walentyna Łopato, Stanisława Pater, Elżbieta Panert Mumot, Jerzy Pobiarżyn, Czesław Rogosz, Józef Rzepecki, Janina Sorgowicka, Albina Szczudło, Lucyna Szilke, Jadwiga Witkowska i Marian Żmudziński. W ubiegłych latach w działalność Biblioteki Parafialnej zaangażowane były również następujące osoby: Bednarek Elżbieta i Bednarek Genowefa (Nowa Wieś), Bugała Dorota, Ciepluch Ewa (Straduń), Dąbrowska Wiesława, Dzudzewicz Małgorzata, Frątczak Anastazja, Fularz Danuta (Kuźnica Czarnkowska), Górska Leokadia, Grzymski Stefan (Niekursko), Henszke Urszula, Jóźwik Anna, Jóźwik Maria, Kapela Monika (Straduń), Kęcińska Maria, Kluska Halina, Kołodziejczyk Irena, Konitzer Maria, Krysztofowicz Bogusława, Krysztofowicz Wiesław, Krzywonos Zofia, Kupś Łucja, Lebiotkowska Janina, Lemańczyk Waldemar, Łaszkiewicz Anna, Łaszkiewicz Maria, Łopato Walentyna, Ostrowska Wanda, Makowska Sabina, Mielczarek Ewa (Siedlisko), Nowak Krzysztof, Pikuła Lidia, Piotrowska Beata, Plucińska Czesława, Rogowska-Kotwicka Joanna, Rutkowska Jadwiga, Siedlecka Halina, Szczutkowska Maria, Szymczak Krzysztof, Wajner Sylwia, Wargin Bożena, Witkowska Anna Renata, Witkowska Katarzyna, Witkowska Maria, Żabko Anna, Żegalska Halina, Żydowicz Elżbieta (Kuźnica Czarnkowska), Żyźniewska Ewa. Ponadto zwłaszcza z okazji Tygodni Kultury Chrześcijańskich zawsze możemy liczyć na pomoc Mariana Boczkowskiego, Małgorzaty Bratek, Włodzimierza Ignasińskiego, Elżbiety Wasyłyk i wielu innych osób. Ze smutkiem wspominamy tych, którzy już od nas odeszli na zawsze: śp. Irenę Krawiec, Annę Jóźwik, Annę Łaszkiewicz oraz Barbarę i Adama Żylińskich.
    Biblioteka prowadzi różnorodną działalność w dziedzinie kultury chrześcijańskiej. Każdego roku w I półroczu organizowany jest Tygodzień Kultury Chrześcijańskiej (TKCh), który swoim programem obejmują prelekcje, spotkania autorskie, wystawy, filmy, koncerty, spektakle teatralne i konkursy. Można tu przykładowo wymienić kilka znanych osób zapraszanych na spotkania: między innymi poeta i reżyser filmowy Tadeusz Szyma z Krakowa, poeci Ewa Najwer i Andrzej Sikorski z Poznania, piosenkarze z Warszawy Ewa Błoch i Piotr Szczepanik, były wicepremier prof. Paweł Łączkowski zaproszony w czasie pełnienia tej funkcji, hinduski historyk - Peter Raina z Berlina - autor około 50. książek z najnowszej historii Polski. Gościliśmy także Roberta Tekielego - dziennikarza i publicystę, autora Encyklopedii New Age, Grzegorza Górnego - redaktora naczelnego "Frondy" oraz dra Antoniego Dudka - historyka i doradcę prezesa  Instytutu Pamięci Narodowej.
    Do stałych punktów TKCh należy Konkurs Twórczości Artystycznej o Motywach Religijnych, który angażuje wielu uczestników. Co roku na konkurs zgłaszanych jest od 80. do 350. prac wykonanych w różnej technice: rzeźba, malarstwo, malarstwo na szkle, intarsja, witraże, lalkarstwo, gobeliny, rysunek, linoryt, poezja, fotografia itd. Wystawa prac artystycznych cieszy się dużym powodzeniem. Jury dokonuje oceny tych prac, a na spotkaniu, najczęściej z udziałem ks. Biskupa, twórcom wręczane są nagrody książkowe.
    Oprócz wystaw prac artystycznych twórców trzcianeckich jak: Elżbiety Wasyłyk, Jana Pawla i Tadeusza Fijała, organizowane były wystawy innych uznanych artystów, rzeźbiarzy, malarzy  i kolekcjonerów. Niezatarte wrażenie pozostawiła wystawa kilkudziesięciu dużych rzeźb wykonanych w drewnie przez polskiego emigracyjnego rzeźbiarza Józefa Pyrza zamieszkałego od początków lat osiemdziesiątych w Paryżu. Rzeźby nawiązujące do tematyki starotestamentowej prezentowane były w Roku Jubileuszowym 2000 w Trzciance w kilku miejscach: w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka, w Urzędzie Miasta, w kościele pw. św. Jana Chrzciciela oraz w kaplicy parafii pw. MB Saletyńskiej, gdzie dwie z tych rzeźb pozostały na stałe. Ponadto organizowane były wystawy:

- historia parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance,                  
- filatelistyczna ze zbiorów trzcianeckich i pilskich kolekcjonerów,
- ekslibrisów o motywach religijnych ze zbiorów Tadeusza Łaszkiewicza,
- "Jan Paweł II w medalierstwie" - Wiesława Wosika z Wrocławia,
- obrazów malowanych ustami Jerzego Omelczuka z Poznania,
- ornatów z XVII w. ze zbiorów Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
- "Sacrum w malarstwie" - Eugeniusza Repczyńskiego z Piły,
- obrazów prof. Kazimierza Rocheckiego z Torunia,
- "Zaginiony klasztor" historia zakonów cysterskich prof. Andrzeja Wyrwy z Poznania,
- "Mistyczny kolor witraży" - Krzysztofa Mazurkiewicza z Koszalina,
- "Graficzne opłatki" - Marka Sobocińskiego z Krzyżowej,
- "Księga labiryntów - notatki z podróży mistycznych" - Józefa Stolorza z Włocławka,
- "Z ziemi" - rzeźby prof. Zofii Dąbrowskiej z Torunia
- "Intarsja - moja pasja" - wystawa prac Tadeusza Fijała, malarstwo Mariana Olejniczaka,
- "Tajemnice ... w obrazie i słowie" - malarstwo Elżbiety Ponińskiej,
- "Jan Paweł II Pielgrzym Pokoju" - zbiory filatelistyczne Romana Wikieła,
- "Piękno Domu Bożego" - kościół pw. św. Jana Chrzciciela w obiektywie ks. Zbigniewa Weltera MS,
- "Święty Maksymilian Maria Kolbe" ze zbiorów Muzeum w Niepokalanowie,
- "Ikona wspólnym dziedzictwem" - wystawa ikon Andrzeja Bińkowskiego z Piły,
- "Fundacja Prymasów Stanisława i Krzysztofa Szembeków" - zbiory z Muzeum Archidiecezjalnego w Gnieźnie,
- "Małe Arcydzieła" - wystawa ekslibrisów Tadeusza Łaszkiewicza.

    Organizowaliśmy również autorskie wystawy trzcianeckich twórców: obrazy Anny Gil, Elżbiety Wasyłyk i Jana Pawlaka oraz obrazy Tadeusza Fijała wykonane techniką intarsji.
    Przy różnych oakzjach organizowane były także projekcje filmowe, spektakle teatralne, koncerty organowe, dziecięce przeglądy piosenek i sztuk teatralnych, koncerty chórów z Trzcianki, Białej, Obornik, Piły, Czarnkowa i Poznania, a także wystawy książek o różnej tematyce. Zespół biblioteczny od 1983 r. redaguje kalendarz parafialny, który co roku podczas kolędy księżą pozostawiają w każdej rodzinie. Taka forma informowania wiernych o planowanych wydarzeniach religijnych roku, o wspólnotach działających przy Parafii i o aktualnym składzie osobowym duszpasterzy, przyjęta została również przez parafię pw. Matki Bożej Saletyńskiej.
    Biblioteka Parafialna prowadzi też działalność wydawniczą. Wydana została widokówka kościoła parafialnego, a także następujące pozycje:


- 1993 r. -  "X lat Biblioteki Parafialnej w Trzciance",
- 1994 r. -  "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Parafialnej w Trzciance",
- 1995 r. -  "Z dziejów Parafii w Trzciance" autorstwa Marcina Hlebionka,
- 1996 r. -  "Źródła do dziejów Parafii w Trzciance" zebrane przez Marcina Hlebionka,
- 2000 r. -  "Apostoł Pięknej Pani z La Salette" - biograficzna książka o pierwszym, powojennym, saletyńskim proboszczu w Trzciance ks. dr. Tadeuszu Ptaku, napisana przez historyka Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów ks. Piotra Jemioła MS z Krakowa,
- 2002 r. -  "Pielgrzymka Biblioteki Parafialnej w Trzciance szlakiem saletyńskich parafii w dniach 07-13.07.2002,             
- 2004 r. -  "XX - lecie Biblioteki Parafialnej w Trzciance",
- 2004 r. -  "Moje rodzinne strony na Kresach Wschodnich" autorstwa Tadeusza Bosiackiego,
- 2007 r. -  "Kształt obecności" -  tomik poezji Elżbiety Wasyłyk.


    Zespół Biblioteki Parafialnej prowadził do 2003 r. także Księgarnię Parafialną. Uzyskiwana ze sprzedaży marża przeznaczana była na zakup książek i środków audiowizualnych do Biblioteki, a także na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizowaniem TKCh. Od 1 czerwca 2003 r. funkcję księgarni przejęła Księgarnia Wydawnictwa La Salette z Krakowa.
    Biblioteka zawiązała i prowadziła w latach 1987 – 2011 Koło Towarzystwa Przyjaciół KUL, które przez kilkanaście lat wspierało Katolicki Uniwersytet Lubelski. Stan osobowy w różnych okresach się zmieniał, osiągając poziom ponad 120. członków.

    Biblioteka Parafialna wspiera różne akcje charytatywne, między innymi organizuje zbiórkę zawieszek do herbaty marki Lipton z przeznaczeniem na wózek inwalidzki dla niepełnosprawnych. Przez kilka lat zebraliśmy i dostarczyliśmy prawie 50 kg zawieszek.
    Jednak podstawową działalnością Zespołu Bibliotecznego jest prowadzenie samej Biblioteki. Obecnie nasza Biblioteka posiada około 14.000 książek, 20 tytułów prasy, prawie 700 filmów video, 400 taśm magnetofonowych, 300 CD oraz 90 DVD. Wszystkie książki oprawiane są przy pomocy elektrycznej zgrzewarki w przezroczystą folię. W każdym woluminie wklejony jest ekslibris Biblioteki zaprojektowany w 1987 r. przy okazji prezentowanej w ramach TKCh wystawy ekslibrisów o motywach religijnych. Księgozbiór Biblioteki skatalogowany jest w programie komputerowym MAK. Książki są ułożone według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Główne działy w Bibliotece to: religia, beletrystyka, historia, filozofia. Jest również dział regionalny (Trzcianka i okolice), dział ogólny: encyklopedie, leksykony, słowniki i katalogi, a także dział dla dzieci. Do ciekawostek bibliofilskich należy zaliczyć kilkadziesiąt książek wydanych przez polskie ośrodki emigracyjne na Zachodzie (wydawnictw paryskich: Libella, Instytut Literacki i Edition du Dialogue oraz londyńskich: Polonia i Veritas). Biblioteka w swoich zbiorach posiada około 500 pozycji "podziemnych" z czasów, gdy w Trzciance w latach 80-tych istniała tzw. "Biblioteka Latająca" i gdy za druk oraz kolportaż tych książek zapadały wyroki więzienia lub wysokich kar pieniężnych.
    Biblioteka utrzymuje kontakty z kilkudziesięcioma wydawnictwami katolickimi,  a jej przedstawiciele brali udział we wszystkich 14. Targach Wydawców Katolickich organizowanych co roku w Warszawie.
    Gromadzona w Bibliotece prasa udostępniana jest na miejscu w czytelni lub wypożyczana do domu. Biblioteka archiwizuje następujące tytuły:

- "Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne" (półrocznik wydawany przez Ośrodek Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne przy KUL w Lublinie),
- "Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES,
- "Głos Katolicki" (tygodnik wydawany przez Polską Misję Katolicką w Paryżu),
- "Kronika Miasta Poznania",
- "Kronika Wielkopolski",
- "Kultura" (miesięcznik wydawany w Paryżu przez Jerzego Giedroycia; zbiór od 1989 r. do ostatniego numeru),
- "Miejsca święte"
- "Nasza Arka"
- "Rocznik Ziemi Nadnoteckiej"


    W Bibliotece czynna jest również - na bardzo dogodnych warunkach - wypożyczalnia filmów video, taśm magnetofonowych oraz  płyt CD i DVD. Wypożyczalnia działa w ramach ogólnopolskiego Klubu Edukacja 2000, który powstał w Warszawie przy Katolickim Stowarzyszeniu Filmowców. Zlokalizowany w Bibliotece Parafialnej w Trzciance oddział tego klubu zarejestrowany został na 9. pozycji spośród kilkuset oddziałów w całej Polsce.
Biblioteka czuwa też nad wysyłaniem do wyznaczonych bibliotek tzw. "egzemplarzy obowiązkowych" wszystkich pozycji wydawanych nie tylko przez siebie, ale także przez obydwie trzcianeckie parafie. Skrupulatnie zbiera i przesyła wychodzące czasopisma parafialne, cotygodniowe biuletyny, plakaty i druki ulotne.
    Biblioteka Parafialna jest współzałożycielem i członkiem Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Aktualnie FIDES zrzesza około 90. dużych i uznanych bibliotek zakonnych, seminaryjnych i uczelnianych. Wykorzystując swoje skromne możliwości nasza Biblioteka starała się angażować w działalność Federacji FIDES m.in. poprzez nieodpłatne wydrukowanie plakatu FIDES dla wszystkich zrzeszonych w Federacji Bibliotek, uczestnictwo Edwina Klessy w pracach Zarządu FIDES w kadencji w latach 1998 - 2001 i w pracach Komisji Rewizyjnej obecnej kadencji, zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia Zarządu FIDES w Trzciance oraz współudział w redagowaniu Biuletynu Bibliotek Kościelnych FIDES. Przewodniczący Zarządu Federacji ks. dr Jerzy Witczak i pozostali członkowie Zarządu uczestniczą w jubileuszowych sympozjach organizowanych przez naszą Bibliotekę. W dowód uznania zaangażowania Bbliotetki Parafialnej w Trzciance pracach Federacji Edwin Klessa w dniu 26.09.2006 r. otrzymał tytuł Członka Honorowego Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES.
    Biblioteka Parafialna stosuje również wypożyczenia międzybiblioteczne. Dzięki kontaktom nawiązanym w ramach Federacji FIDES wielokrotnie już korzystaliśmy z księgozbiorów: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Jana Pawła II a wcześniej Papieskiej Akademii Teologicznej z Krakowa, Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. Wyrażamy wdzięczność tym Bibliotekom za zaufanie i udostępnianie poszukiwanych przez naszych czytelników pozycji.
    Współpraca pomiędzy bibliotekami FIDES przejawia się również w przekazywaniu naszej Bibliotece swoich dubletów. Należą się wyrazy podziękowania za setki pozycji otrzymanych z Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Biblioteki oo. Benedyktynów w Tyńcu, Biblioteki Księży Misjonarzy z Krakowa, Biblioteki Papieskiego Fakultetu Teologicznego z Wrocławia, Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz z Bibliotek Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu, Kaliszu, Katowicach, Koszalinie, Lądzie, Legnicy, Łowiczu i Paradyżu. My ze swojej strony, chociaż w mniejszym zakresie, także staramy się odwdzięczać przekazując różne pozycje książkowe.

    W 2001 r. Biblioteka Parafialna w Trzciance wzięła udział w sympozjum na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zatytułowanym "Biblioteki parafialne i klasztorne". Organizator sympozjum Ośrodek Archiwa Biblioteki i Muza Kościelne zwrócił się z prośbą o przygotowanie i wygłoszenie referatu na temat działalności naszej Biblioteki. Referat wraz z innymi materiałami z sympozjum został wydrukowany w 77. tomie półrocznika  "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne". Sami również organizujemy sympozja z okazji jubileuszy Biblioteki Parafialnej:

- w 2003 r. z okazji 20-lecia,
- w 2008 r. z okazji 25-lecia,
- w 2013 r. z okazji 30-lecia.


    Biblioteka Parafialna w Trzciance posiada własną stronę internetową, na której przedstawiona jest historia Biblioteki, pełna statystyka oraz oferta, z jaką Biblioteka wychodzi do osób indywidualnych, a także do różnych placówek kulturalnych w mieście. Na stronie internetowej umieszczony jest również katalog książek znajdujących się w Bibliotece.
    W swojej działalności, a zwłaszcza przy organizowaniu TKCh, Biblioteka Parafialna współpracuje ze szkołami, Trzcianeckim Domem Kultury, Młodzieżowym Domem Kultury, Muzeum Ziemi Nadnoteckiej oraz Biblioteką Publiczną. Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za otwartość i gotowość do realizacji wspólnych przedsięwzięć, za przyjmowanie na siebie części kosztów i organizacji tych działań.
    W realizację programu Biblioteki Parafialnej zaangażowanych jest obecnie kilkanaście osób, które bez żadnego wynagrodzenia, każda według swoich zdolności, umiejętności i czasu, jakim dysponuje, zaangażowana jest w promowanie kultury chrześcijańskiej. Wieloletnie wspólne działanie Zespołu Bibliotecznego wytworzyło rodzinną atmosferę, która przejawia się we wzajemnej pomocy, w spotkaniach opłatkowych, rocznicowych, imieninowych i wspólnych dorocznych wycieczkach - pielgrzymkach. Od wielu już lat odbywają się wspólne wyjazdy w różne regiony Polski lub zagraniczne:

- 1995 r. - kwiecień/maj - Częstochowa, Kraków, Wadowice (5 dni, 11 osób),
- 1995 r. - sierpień - Częstochowa, Kraków, Wadowice (6 dni, 15 osób),
- 1998 r. - Olsztyn (5 dni, 12 osób),
- 1999 r. - Górka Klasztorna (1 dzień, 12 osób),
- 2000 r. - Gniezno (2 dni, 12 osób),
- 2001 r. -  Litwa, Białoruś i Rosja (10 dni, 19 osób),
- 2002 r. -  Słowacja (8 dni, 12 osób),
- 2003 r. -  Niemcy, Francja, Belgia i Luksemburg (15 dni, 17 osób),
- 2004 r. -  Chorwacja, Bośnia i Hercegowina (13 dni, 8 osób),
- 2005 r. -  Ukraina – Krym (16 dni, 13 osób),
- 2006 r. -  Kalisz (3 dni, 13 osób),
- 2007 r. -  Bułgaria i Grecja (16 dni, 8 osób),
- 2008 r. - Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia (17 dni, 12 osób),
- 2009 r. – Ukraina Zachodnia (16 dni, 8 osób),
- 2010 r. - Macedonia, Grecja, Albania (16 dni, 7 osób),
- 2011 r. - Włochy (16 dni, 4 osóby),
- 2012 r. - Białoruś, Rosja, Litwa (8 dni, 11 osób).

    Wszystkie te pielgrzymki organizowane są własnymi samochodami, w spartańskich warunkach, ze śpiworami i po minimalnych kosztach, aby każdego stać było na wzięcie w nich udziału.
    Współpraca Biblioteki z ośrodkami zagranicznymi rozpoczęła się już w połowie lat 80-tych. Zaczęło się od kontaktów z Instytutem Literackim w Paryżu Jerzego Giedroycia, w efekcie których Biblioteka wzbogaciła się o kilkunastoletni zbiór miesięcznika  "Kultury" paryskiej. Natomiast kontakty z Polską Misją Katolicką w Paryżu zaowocowały stałym 20 - letnim już gratisowym abonamentem tygodnika "Głos Katolicki". W 2003 r. przez kilka dni gościliśmy panią Magdalenę Krivankovą z Chrenowca (Słowacja), która planując odtworzenie przedwojennej biblioteki parafialnej w Chrenowcu chciała skorzystać z naszych doświadczeń w tworzeniu i prowadzeniu biblioteki. Z kolei kontakty z Białorusią przyniosły w efekcie współpracę z Aleksandrem Siemionowem z Lidy aktywnie działającym w tamtejszej Polonii, którego wspieramy m. in. prasą i książkami, a także z Siostrami Nazaretankami z Nowogródka, które brały udział w Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej w Trzciance w 2012 r., a także kilkakrotnie gościły w Nowogródku przedstawicieli naszej Biblioteki.
    Przedstawiając działalność Biblioteki Parafialnej w Trzciance należy podkreślić sprzyjającą atmosferę, jaka wokół niej tworzona jest przez aktualnego księdza proboszcza i pracujących w Parafii duszpasterzy. Przez 30 lat istnienia Biblioteki naszym działaniom patronowało kolejno 7. księży proboszczów.
    Należy przy tej okazji wspomnieć również o roli sponsorów wspomagających działalność kulturalną naszej Biblioteki. Nie sposób wymienić wszystkich indywidualnych dobrodziejów i wszystkie instytucje, bez których nie byłby możliwy do zrealizowania podjęty przez Bibliotekę zakres działania. Wypada jednak wymienić kilka życzliwych instytucji i osób, które w szczególny sposób zapisały się w kronikach Biblioteki wspomagając jej działalność: Urząd Miejski w Trzciance, Lubuskie Zakłady Okrętowe LUBMOR, a później LUBMOR Sp-ka z o.o., Restaurację "Złoty Róg" p. Danuty Czupak, Zakład Rzeźnicko - Wędliniarski p. Zbigniewa Paszko, p. Zbigniewa Wełnica z Piekarni WEMAR, Drukarnię "Arcan" p. Lucjana Rutkowskiego, SAF Polska, firmę INWEST p. Krzysztofa Dworzańskiego, Sklep spożywczy i Cukiernię p. Jolanty Breitenbach, firmę ZOBAL p. Krzysztofa Zakrzewskiego, Hurtownię Spożywczą "Astra" Witkowska & Krakowiak, sklep p. Marka Pogiela.
    Szczególne podziękowania pragniemy złożyć na ręce Dyrektorów Szkół, Biblioteki Publicznej, Muzeum Ziemi Nadnoteckiej, Młodzieżowego Domu Kultury i Trzcianeckiego Domu Kultury, którzy zawsze są otwarci na wszelkie formy współpracy.

Trzcianka, kwiecień 2013 r.

Edwin Klessa