Muzeum Parafialne Menu : Pieczęcie Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance

 

    Wszystkie pieczątki parafialne w rzymsko-katolickiej parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance pomimo utraty niepodległości przez cały czas aż do powrotu Trzcianki do Macierzy w 1945 r. zawierały łacińską nazwę "TRZCIANKENSIS" pomimo zmiany oficjalnej nazwy Trzcianki na Schonlanke.

Pieczęć parafialna (tłok metalowy), o reliefie wypukłym przeznaczonym do wyciskania w tuszu. Pieczęć powstała po 1831 r., kiedy nowo wybudowana świątynia zyskała miano św. Jana Chrzciciela.

W polu pieczęci znajduje się siedząca postać św. Jana Chrzciciela, odzianego w wielbłądzią skórę, na którego prawym ramieniu oparta jest zwieńczona krzyżem laska. Lewa ręka wykonuje gest wskazujący drogę. Legenda pieczątki oddzielona jest od zewnątrz i od wizerunku ciągłą linią.

Napis na pieczątce:

           + SIGILLUM ECCLESIAE PAROCHIALIS TRZCIANKENSIS

                 Pieczęć kościoła parafialnego w Trzciance

Wymiary pieczątki: średnica metalowego tłoka 34x40 mm, grubość tłoka 6 mm, wysokość wraz z drewnianą rączką 96 mm.

Pieczęć parafialna najprawdopodobniej z I połowy XX w. Tłok okrągły, gumowy, przeznaczony do dociskania w tuszu, przyklejony do drewnianej rączki.

W polu pieczęci przedstawiona została scena chrztu Chrystusa w Jordanie, przy czym, ze względu na tytuł świątyni, wyeksponowano postać św. Jana Chrzciciela, umieszczając ją w centrum wizerunku. Św. Jan Chrzciciel trzyma lewą dłonią laskę zwieńczoną krzyżem. Legenda pieczątki oddzielona jest od zewnątrz i od wizerunku ciągłą linią.

Napis na pieczątce:

          SIGILLUM ECCLESIAE PAROCHIALIS * TRZCIANCENSIS *

                 Pieczęć kościoła parafialnego w Trzciance

Górna część rączki, w celu oznaczenia górnej części pieczątki, sfazowana została na wysokości 20 mm. Wymiary pieczątki: średnica gumowego tłoka 34 mm oraz jego wyskokość 4 mm. Tłok przyklejony jest do kwadratowej nasady rączki wkonanej ze sklejki o nieregularnych wymiarach boku od 35 do 38 mm i wysokości 16 mm. Nasada rączki jest lekko zbieżysta w górę, co powoduje, że wymiary górne krawędzi nasady rączki wahają się od 31 do 37 mm. Całkowita wysokość pieczątki wynosi 70 mm.