XXXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Trzciance - Sprawozdanie     

    Tegoroczny program i główne hasło TKCh Świętość to najwspanialsza przygoda (św. Teresa z Avila) nawiązywały do ważnych rocznic przypadających w br.
500 lat mijaod urodzin św. Teresy z Avila - hiszpańskiej mistyczki, która wraz ze św. Janem od Krzyża jest uznawana za założycielkę Zakonu Karmelitów Bosych.W br. przypada także 110. rocznica urodzin i 15. rocznica kanonizacji św. s. Faustyny - apostołki Bożego Miłosierdzia. Również w br. mija 10. rocznica śmierci i pierwsza rocznica kanonizacji naszego wielkiego Rodaka Jana Pawła II. Poczet tych wielkich postaci zamyka ks. Stanisław Staszic - syn ziemi pilskiej - którego uczczono 260. rocznicę urodzin.
Przez całą niedzielę inaugurującą Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w obydwu trzcianeckich parafiach homilie na Mszach św. głosił o. Juliusz Wiewióra OCD z Zakonu Karmelitów Bosych z Poznania. O. Juliusz Maria od Miłosierdzia Bożego OCD (imię zakonne o. Juliusza Wiewióry OCD) podkreślał jak ważna jest w dzisiejszych czasach kultura chrześcijańska coraz częściej zastępowana przez antykulturę, uderzającą w życie, prawdę i miłość. Homilie o. Juliusz zatytułował "Św. Tereso od Jezusa - Jak nie zmarnować miłości?".Przez całą niedzielę przed kościołem można było nabywać książki św. Teresy i o św. Teresie z Wydawnictwa Karmelitów Bosych FlosCarmeli. W poniedziałek o. Juliusz spotkał się z młodzieżą trzcianeckich szkół ukazując "Drogę przyjaźni z Jezusem".W Bibliotece Publicznej na spotkaniu pt. Św. Teresa z Avila a Złoty Wiek literatury hiszpańskiej zachęcał zebranych do czytania listów św. Teresy świadczących o bogatej duchowości tej Wielkiej Świętej. Spotkaniu towarzyszyła zorganizowana przez Bibliotekę Publiczną i Bibliotekę Parafialną wystawa książek św. Teresy z Avila i innych autorów Złotego Wieku literatury hiszpańskiej.
Świętej s. Faustynie Kowalskiej poświęcone było zaprezentowane w obydwu kościołach przedstawienie Róże w garnku wg scenariusza ks. Andrzeja Dudy w reżyserii Marzeny Felsmann w wykonaniu dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Katolickich (ZSK) w Trzciance. Ponadto w tej szkole zorganizowano wieczornicę poświęconą św. s. Faustynie - patronce szkoły. Na początku uczniowie szkoły zaprezentowali program o św. Janie Pawle II, przygotowany przez nauczycielkę języka polskiego Krystynę Kadow i nauczyciela muzyki Bartosza Śliwińskiego. Następnie odbyło się spotkanie z s. Sarą Jabłońską ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Krakowa-Łagiewnik, która w interesujący sposób opowiadała o życiu i przesłaniu s. Faustyny. Po wygłoszonym przez siostrę wykładzie zatytułowanym Siostra Faustyna i kult Miłosierdzia Bożego na świecie ks. Piotr Stangricki MS - prefekt szkoły - poprowadził Koronkę do Bożego Miłosierdzia,po czymnastąpiło błogosławieństwo relikwiami Świętej i oddanie czci poprzez ich ucałowanie. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac artystycznych o św. s. Faustynnie, wykonanych przez uczniów ZSK.
Wielkiemu świętemu Janowi Pawłowi II z okazji ogłoszenia przez Sejm RP roku 2015 Rokiem Jana Pawła II poświęcony był spektakl w kościele św. Jana Chrzciciela Tryptyk RzymskiJana Pawła II w wykonaniu Włodzimierza Ignasińskiego i Chóru Pasjonata pod dyrekcją Bartosza Śliwińskiego. Natomiast Biblioteka Publiczna zorganizowała wspólne czytanie w plenerze poezji Jana Pawła II pod hasłem Uśmiechnięty Święty oraz wystawę portretów papieża. Czytanie poezji zorganizowano w parku miejskim, a próby jej interpretacji podjęło się kilkanaście osób w różnym przedziale wiekowym.
W Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w 260. rocznicę urodzin ks. Stanisława Staszica odbył się wernisaż wystawy znaków pocztowych Romana Wikieła "Być narodowi użytecznym" oraz eksponatów z Muzeum Stanisława Staszica w Pile. Dyrektor tego Muzeum Józef Olejniczak wygłosił wykład na temat Stanisław Staszic - ster dla swego pokolenia i pochodnia dla następnych. Była więc okazja poznać życie i działalność publiczną Stanisława Staszica, który położył duże zasługi w dziedzinie naukowej, a także był niezmiernie wnikliwym obserwatorem życia społeczno-politycznego ówczesnej Polski i który w niezwykle trafny sposób przestrzegał przed upadkiem Rzeczpospolitej. Wielu słuchaczy znalazło analogię do obecnej sytuacji Polski i przestróg zatroskanych o przyszłość i kondycję państwa polskiego.
Niecodziennym wydarzeniem była wystawa obrazów Elżbiety Wasyłyk w Trzcianeckim Domu Kultury. Wystawą tą dr Elżbieta Wasyłyk- trzcianecka artystka malarz - uczciła 25. rocznicęswojej pracy twórczej. Spotkanie to było także okazją do uczczenia 30. rocznicy współpracy artystki z Biblioteką Parafialną w Trzciance. Już w 1985 r. jako uczennica Elżbieta Wasyłyk zgłosiła po raz pierwszy swoją pracę na Konkurs Twórczości Artystycznej zorganizowany w ramach II Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Po ukończeniu studiów i powrocie do Trzcianki artystka od wielu lat współpracuje z Biblioteką Parafialną uczestnicząc w pracach jury oceniającego prace w Konkursie Twórczości Artystycznej o Motywach Religijnych.
Młodzieżowy Dom Kultury zaprezentował koncert poezji Romana Brandstaettera w wykonaniu Teatru Poezji LOTKA w reżyserii Włodzimierza Ignasińskiego. Na marginesie należy zauważyć, że Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance od kilku już lat jesienią jest organizatorem ogólnokrajowego Konkursu Recytatorskiego im. Romana Brandstaettera.
Jak co roku, z okazji Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej zorganizowany został Konkurs Twórczości Artystycznej o Motywach Religijnych. W tym roku wpłynęło 440 prac wykonanych w różnych technikach: rysunki, obrazy, rzeźby, płaskorzeźby, formy przestrzenne, fotografia, poezja. Prace są wykonywane przez dzieci, młodzież i dorosłych. Ich ilość, różnorodność i tematyka zależy od twórców, ale istotną rolę odgrywa zaangażowanie wychowawców i katechetów. Prace co roku są pokazywane w czasie TKCh na wystawie w Domu Parafialnym.
W niedzielę 26 kwietnia kończącą XXXII TygodzieńKultury Chrześcijańskiej gościł w Trzciance ks. Andrzej Zagórski MS - Prowincjał Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Jego wizyta była związana z 70. rocznicą przybycia w 1945 r. do Trzcianki księży saletynów, którzy od tego czasu pracują w parafii pw. św. Jana Chrzciciela głosząc orędzie Pięknej Pani z La Salette. Ks. Prowincjał odprawił Mszę św., wygłosił homilię oraz wręczył wyróżnienie Człowiek Wiary, Człowiek Czynu 2014 panu Bartoszowi Śliwińskiemu twórcy i dyrygentowi trzcianeckiego Chóru Pasjonata. Od czterech lat przy okazji TKCh wyróżnienie, którego pomysłodawcą był proboszcz parafii pw. MB Saletyńskiej w Trzciance ks. Andrzej Żołyniak, wręczane jest wskazanej przez Kapitułę osobie spełniającej kryteria określone w statucie. W br. Chór Pasjonata obchodzi 10-lecie swojego istnienia. Przez pierwsze 5 lat był to chór parafialny, następnie przeszedł pod opiekuńcze skrzydła Trzcianeckiego Domu Kultury. Chór nadal próby odbywa w Domu Parafialnym i aktywnie uczestniczy w życiu religijnym parafii.
W obu trzcianeckich parafiach w czasie Mszy św. śpiewał Chór Komendy Wojewódzkiej Policji z Poznania pod dyrekcją Moniki Derdy. Po Mszach św. odbyły się dwa koncerty Chóru. Była okazja zobaczyć i wysłuchać Policję śpiewającą, czyli ujrzeć mundur policyjny w niespotykanej na co dzień roli. Występy te były odebrane z dużym zainteresowaniem i aplauzem.
W Bibliotece Parafialnej z okazji TKCh organizowano doroczny kiermasz książki za złotówkę. Dla koneserów książek była okazja do znalezienia spośród kilku tysięcy tytułów interesujących pozycji.
Prowincjał ks. Andrzej Zagórski MS wraz z proboszczem ks. Wawrzyńcem Skrabą MS spotkał się z zespołem Biblioteki Parafialnej - organizatorem Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.
Kolejny już, XXXII program TKCh uświadamia nam jakie bogactwo niesie ze sobą kultura chrześcijańska. Mimo bogatej oferty różnych kulturalnych, sportowych i innych wydarzeń w mieście, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej cieszy się dużym zainteresowaniem i wpisał się już na trwałe w pejzaż wydarzeń kulturalnych Trzcianki.
Edwin Klessa