XXXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Trzciance - Sprawozdanie

  

            Tegoroczny Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Trzciance, zorganizowany w dniach 17 - 24 kwietnia 2016 r., bogaty był w wydarzenia rocznicowe. Obejmował swoim programem 1050. rocznicę Chrztu Polski, 100-lecie śmierci Henryka Sienkiewicza oraz 70-lecie posługi Księży Misjonarzy Saletynów w Trzciance. Dwie pierwsze rocznice znalazły swoje odbicie w uchwale Sejmu RP, który podkreślił donośne dziejowe znaczenie Chrztu Polski, a Henryka Sienkiewicza, obok Cichociemnych i Feliksa Nowowiejskiego, ustanowił patronem roku 2016.

            Temat Chrztu Polski kilkakrotnie znalazł się w programie TKCh. Już w pierwszym dniu, na Mszach św., w parafii św. Jana Chrzciciela oraz w parafii MB Saletyńskiej, ks. dr Józef Kopciński MS wygłosił homilie tematycznie związane z wydarzeniami sprzed 1050 laty, które oprócz znaczenia religijnego wycisnęły piętno polityczne i społeczne na całej historii Polski. Natomiast uczniowie Zespołu Szkół Katolickich im. św. s. Faustyny Kowalskiej w Trzciance przygotowali spektakl pt. "Chrzest Mieszka I", w reżyserii wychowawców: Krystyny Kadow, Agnieszki Kapeli i Bartosza Śliwińskiego. Spektakl ten został wystawiony w szkole oraz bezpośrednio po niedzielnych Mszach św. w obydwu trzcianeckich parafiach. Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka przygotowało wystawę zatytułowaną "Chrzest Mieszka I oraz jego następstwa. Kształtowanie północnej granicy wielkopolsko-pomorskiej między X a XII wiekiem. Limes Nadnotecki". Głównym twórcą wystawy, w której wykorzystano m. in. eksponaty archeologiczne i plansze z muzeum w Pile, Gnieźnie oraz  Muzeum Pierwszych Piastów w Lednicy, był Andrzej Poniatowski - pracownik trzcianeckiego Muzeum i nauczyciel historii w Zespole Szkół Katolickich. W czasie wernisażu wygłoszone zostały dwie prelekcje: przez Romualdę Bartkowiak z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu oraz Elżbietę Gajdę z Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie.

            Postaci Henryka Sienkiewicza i jego twórczości także poświęcono kilka punktów programu TKCh. Młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance w reżyserii wychowawców: Małgorzaty Szadkowskiej, Hanny Kolonista-Kujawskiej oraz Dominiki Wiśniewskiej - dyrektora Trzcianeckiego Domu Kultury - przygotowała program pt.: "Bohaterowie Trylogii wciąż poruszają". Spektakl ten był wystawiany pięciokrotnie w Młodzieżowym Domu Kultury oraz w Bibliotece Publicznej im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance. Już poza TKCh program ten był prezentowany w kolejnych placówkach noszących imię Henryka Sienkiewicza: w Szkole Podstawowej w Łomnicy oraz w Szkole Podstawowej w Czarnkowie. Obejrzało go ogółem około 500 osób, w tym głównie dzieci i młodzieży szkolnej.

            W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Henryka Sienkiewicza oraz w Bibliotece Publicznej w Trzciance odbyły się spotkania z dr. hab. Wiesławem Ratajczakiem, profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie zatytułowane "Quo vadis - powieść historyczna i współczesna?" przybliżyło słuchaczom sylwetkę wielkiego polskiego noblisty oraz wartości chrześcijańskie i patriotyczne, jakie przekazywał w swoich książkach.

            Główne obchody 70-lecia pracy Księży Misjonarzy Saletynów w Trzciance, pomimo rocznicy przypadającej w listopadzie 2015 r., zostały także ujęte w programie XXXIII TKCh. Uroczystość tę uświetnił swoją obecnością Generał Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów ks. Silvano Marisa MS, który przyjechał z Rzymu wraz z Asystentem Generalnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów ks. Henrykiem Przeździeckim MS - naszym rodakiem, a także Prowincjałem Zgromadzenia ks. Andrzejem Zagórskim MS. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Mszą św. odprawioną w intencji Księży Saletynów pracujących w Trzciance. Następnie odbyło się Sympozjum Saletyńskie, które obejmowało wystąpienia: ks. Silvano Marisa MS, ks. Andrzeja Zagórskiego MS oraz proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela w Trzciance ks. Wawrzyńca Skraby MS. Referaty wygłosili także: ks. Henryk Przeździecki MS ("Saletyni w Polsce i na świecie"), ks. dr Zbigniew Pałys MS ("Charyzmat Saletyński"), Edwin Klessa ("Początki pracy Księży Misjonarzy Saletynów w Trzciance"). Uroczystości te upamiętniły przybycie do Trzcianki w dniu 5 listopada 1945 r. pierwszych Księży Saletynów: ks. dra Tadeusza Ptaka MS - proboszcza i dziekana pilskiego oraz ks. Alojzego Gandawskiego, a także kilkadziesiąt lat pracy w Trzciance ponad 130 księży z tego zgromadzenia.

            Ks. dr Zbigniew Pałys MS - Dyrektor Centrum Pojednania La Salette w Dębowcu, o charyzmacie saletyńskim, mówił także w obydwu parafiach na Mszach św. w niedzielę kończącą XXXIII TKCh.

            Na zakończenie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej ks. Silvano Marisa MS odprawił uroczystą Mszę św., podczas której śpiewał Chór Pasjonata pod dyrekcją Bartosza Śliwińskiego. Na zakończenie Eucharystii ks. Generał uhonorował dwie osoby. Krystynie Kowalskiej z parafii MB Saletyńskiej wręczył wyróżnienie "Człowiek Wiary, Człowiek Czynu" za rok 2015, przyznawane przez Kapitułę od 2012 r. Wyróżnienie to przyznano - jak czytamy z uzasadnieniu Kapituły reprezentującej obydwie trzcianeckie parafie - za 33 lata zaangażowania Krystyny Kowalskiej w działalność parafii św. Jana Chrzciciela, gdzie była wieloletnim członkiem Rady Parafialnej, współzałożycielką Biblioteki Parafialnej i doprowadziła do jej skomputeryzowania. Była współorganizatorem wszystkich Tygodni Kultury Chrześcijańskich, dożynek parafialnych w latach 80-tych oraz wszystkich programów kulturalnych realizowanych przez Bibliotekę Parafialną. Jest także redaktorem corocznych Kalendarzyków Duszpasterskich. Ponadto od 15-tu lat, tj. od powstania parafii MB Saletyńskiej, dla tej parafii redaguje ogłoszenia oraz cotygodniowy Biuletyn Parafialny i również Kalendarzyk Duszpasterski. Zaangażowana jest także w działalność Rady Duszpasterskiej działającej przy tej parafii. Ponadto Kapituła podkreśliła, że to sumienne  i wieloletnie zaangażowanie na rzecz obydwu parafii, realizowane jest w sposób niezwykle skromny i nierzucający się w oczy.

            Drugą uhonorowaną przez ks. Generała osobą był Artur Starosta z parafii św. Jana Chrzciciela. Dyplom z podziękowaniem od ks. Biskupa Edwarda Dajczaka, z rąk ks. Generała, Artur Starosta otrzymał za uratowanie od zniszczenia i za przekazanie do Muzeum Diecezjalnego w Koszalinie około 150 dokumentów z XIX i początków XX w., dotyczących parafii św. Jana Chrzciciela w Trzciance.

            Ks. Silvano Marisa MS wziął udział w spotkaniu twórców, którzy swoje prace zgłosili na Konkurs Twórczości Artystycznej o Motywach Religijnych. Spotkał się także z Zespołem Biblioteki Parafialnej, który od 33 lat jest organizatorem wszystkich Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Trzciance. Ks. Generał miał też okazję obejrzeć spektakl przygotowany przez wychowawców i uczniów w Zespole Szkół Katolickich i w wolnym czasie udać się do Sanktuarium Maryjnego w Skrzatuszu, a także wziąć udział w zwiedzaniu atrakcji turystycznych regionu.

            W programie TKCh w Trzcianeckim Domu Kultury prezentowana była wystawa autorska artysty amatora Stanisława Madajczaka z Trzcianki. Twórca tych prac - rzeźb, haftów i rysunków - przez 30 lat, co roku, dostarczał swoje prace na Konkurs Twórczości Artystycznej organizowany przez Bibliotekę Parafialną. W tym roku na konkurs wpłynęło 306 prac dzieci, młodzieży i dorosłych zgłoszonych przez 175 twórców amatorów. Wystawa pokonkursowa tradycyjnie była prezentowana w Domu Parafialnym. Autorzy prac wyróżnionych otrzymali nagrody książkowe, wszyscy pozostali otrzymali pamiątki za udział również w postaci publikacji książkowych nawiązujących do rocznicy Chrztu Polski. Tradycyjnie już nagrody książkowe wręczono także twórcom ubiegłorocznego konkursu, którzy otrzymali największą ilość głosów od osób zwiedzających wystawę. W kategorii prac dziecięcych nagrodę publiczności otrzymał Kacper Malicki, a Ryszard Kaczmarek - w kategorii prac wykonanych przez dorosłych.

            Jak co roku, poszczególne punkty programu cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Trzcianki. Duże też było aktywne zaangażowanie uczniów i wychowawców w przygotowanie różnego rodzaju spektakli i w wykonywanie prac na konkurs artystyczny. Serdeczne podziękowania za pomoc i zaangażowanie organizatorzy składają proboszczowi ks. Wawrzyńcowi Skrabie MS, Burmistrzowi Krzysztofowi Czarneckiemu oraz wszystkim katechetom, nauczycielom, dyrektorom szkół i instytucji kulturalnych miasta zaangażowanym w realizację programu XXXIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Trzciance.

 

Edwin Klessa