XXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Trzciance - sprawozdanie

    "Początki działalności Biblioteki Parafialnej w Trzciance to przełom roku 1982 / 1983, wtedy   kilkuosobowa grupa zajęła się segregacją i skatalogowaniem 1200. książek znajdujących się na plebanii parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance" - tymi słowami dyrektor Biblioteki p. Edwin Klessa rozpoczął sprawozdanie z 25 letniej działalności tej niezwykłej placówki.
    20 kwietnia 2008 r. minęło 25 lat od utworzenia Biblioteki Parafialnej w Trzciance. Przez te wszystkie lata Biblioteka prowadziła różnorodną działalność w dziedzinie kultury chrześcijańskiej. Odbywały się wystawy, filmy, koncerty, spektakle teatralne i konkursy. Na spotkania autorskie zapraszano wiele znanych osób. Byli to m.in. poeta i reżyser filmowy Tadeusz Szyma z Krakowa, poeci Ewa Najwer i Andrzej Sikorski z Poznania, piosenkarze z Warszawy Ewa Błoch i Piotr Szczepanik, wicepremier prof. Paweł Łączkowski zaproszony w czasie pełnienia tej funkcji, hinduski historyk - Peter Raina z Berlina - autor około 50. książek o najnowszej historii Polski także Robert Tekieli - dziennikarz i publicysta, specjalista od zagrożeń cywilizacyjnych, autor Encyklopedii New Age, Grzegorz Górny - redaktor naczelny "Frondy" oraz dr Antoni Dudek - historyk i doradca prezesa  Instytutu Pamięci Narodowej.
    Na stałe w kalendarz imprez trzcianeckich wpisały się Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej organizowane przez Bibliotekę w I półroczu każdego roku. W swojej działalności, a zwłaszcza przy organizowaniu TKCh, Biblioteka Parafialna współpracuje z dyrektorami trzcianeckich ośrodków kulturalnych, wśród których należy wymienić: szkoły, Trzcianecki Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury, Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka oraz Bibliotekę Publiczną im. Kazimiery Iłłakowiczówny.
    Obecny 25 Tydzień Kultury Chrześcijańskiej przebiegał pod hasłem "W Hołdzie Janowi Pawłowi II". Spotkania i koncerty odbywały się w obydwu trzcianeckich parafiach. W kaplicy parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej Grupa Teatralna z Katolickiej Szkoły Podstawowej przedstawiła spektakl "Baśń o uczciwości". Również w kaplicy odbył się spektakl teatralny "Promieniowanie ojcostwa" na podstawie dramatów Karola Wojtyły i współczesnej poezji polskiej. Spektakl przedstawił zespół młodzieżowy "Lotka" według scenariusza i pod kierownictwem dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury p. Włodzimierza Ignasińskiego. Na uwagę zasługują  koncerty w kościele pw. św. Jana Chrzciciela: koncert chóru HASŁO z Poznania pod dyrekcja p. Henryka Górskiego oraz koncert muzyczny  "Grzegorz Rychlik i przyjaciele" W Trzcianeckim Domu Kultury otwarto wystawę obrazów p. Elżbiety Wasyłyk "Droga Krzyżowa", natomiast w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance odbyło się spotkanie z udziałem p. Tadeusza Fijała i otwarcie wystawy "Intarsje - moja pasja". Ciekawym wydarzeniem kulturalnym było spotkanie z trzcianecką poetką p. Elżbietą Panert Mumot "Z przestrzeni słowa" . Spotkanie odbyło się w Bibliotece Publicznej w Trzciance.
    Na zakończenie TKCh w kaplicy pw. Matki Bożej Saletyńskiej odbyła się Msza św. z udziałem Chóru Dziecięcego z Katolickiej Szkoły Podstawowej pod dyrekcją p. Karola Urbanka. W kościele pw. św. Jana Chrzciciela ks. Biskup Tadeusz Werno odprawił Mszę św. następnie spotkał się z twórcami prac artystycznych i Zespołem Bibliotecznym.
    Jubileuszowy 25 Tydzień Kultury Chrześcijańskiej był  podsumowaniem wieloletniej działalności Biblioteki. Stworzył też okazję, aby podziękować trzcianeckim placówkom kulturalnym za współpracę, a sponsorom za okazywaną pomoc. W dniu 19.04.2008 r., w ramach TKCh, Biblioteka Parafialna zorganizowała sympozjum, na które zaproszono władze miasta, dyrektorów placówek kulturalnych, przedstawicieli Bibliotek parafialnych z Opalenicy, ze Swarzędza, z którymi Biblioteka utrzymuje stały kontakt oraz sympatyków i sponsorów,  od lat wspomagających działalność Biblioteki.
    Sympozjum rozpoczęło się Mszą św. o godz. 9.00 w trzcianeckim Kościele pw. św. Jana Chrzciciela, odprawianą w intencji osób prowadzących Bibliotekę Parafialną w Trzciance. Druga część jubileuszowej uroczystości  odbyła się w Domu Parafialnym, gdzie Biblioteka ma swoją siedzibę. Uroczystego otwarcia sympozjum dokonał Proboszcz Parafii św. Jana Chrzciciela ks. Kazimierz Przybycień, który przywitał zebranych a szczególnie znamienitych prelegentów w osobach:

    Zebrani ze szczególnym zainteresowaniem wysłuchali referatów, które nawiązywały nie tylko do historii bibliotek kościelnych, przekazywały również słuchaczom ideę i rolę bibliotek kościelnych w nowej, wirtualnej rzeczywistości. Oprócz wspomnianego wyżej p. Edwina Klessy, który przedstawił sprawozdanie z 25-letniej działalności Biblioteki, głos zabierali w kolejności:

    Wystąpienia  prelegentów przeplatane były  śpiewem i poezją  w wykonaniu dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury pod kierownictwem p. Marii Gęsickiej i p. Włodzimierza Ignasińskiego. Szczególne wrażenie wywołał 6 letni Patryk Mazur, który swoim głosem zachwycił zebranych. Uczestnicy sympozjum mogli również obejrzeć pokonkursową wystawę prac artystycznych  o motywach religijnych, wystawę obrazów trzcianeckiego artysty-amatora Jana Pawlaka oraz wystawę Biblii w różnych egzotycznych językach ze zbiorów p. Tomasza Żuroch Piechowskiego i starych ciekawych książek ze zbiorów p. Marcina Hlebionka. Ciekawostką bibliofilską była niewątpliwie wystawa książek ze zbiorów Biblioteki Parafialnej odzyskanych po konfiskacie w 1960 r. przez służby bezpieczeństwa podczas rewizji przeprowadzonej jednocześnie w 67. bibliotekach kościelnych.
    Powodzeniem cieszył się również kiermasz taniej książki i książki za "złotówkę".
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom i sponsorom za udział w 25 Jubileuszowym Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej oraz sympozjum i jak powiedział w swoim  sprawozdaniu p. Edwin Klessa -  "Należy tylko wyrazić nadzieję, że nie zabraknie ani ludzi, ani ich zapału i wytrwałości, aby dzieło to kontynuować i rozwijać".
Więcej informacji nt. Sympozjum 25-lecia Biblioteki Parafialnej w Trzciance [Czytaj dalej]

 

Jadwiga Witkowska