XXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Trzciance - sprawozdanie

    W dniach 17 - 24 kwietnia 2005 r. odbył się w Trzciance XXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Tak, tak Drodzy Państwo, to już po raz dwudziesty drugi ma miejsce w naszym mieście ta wspaniała impreza! Odbywa się, co roku i mimo że nie jest już jedynym światłem kultury duchowej, tak jak to miało miejsce przed przełomem 1989 roku, nadal przyciąga rzesze trzcianecczan...
    Oficjalne otwarcie Tygodnia, nastąpiło 16 kwietnia, o godz. 20.30, podczas comiesięcznego Nabożeństwa Nieszporów Papieskich. Wiązało się to z hasłem przewodnim Tygodnia: "W Hołdzie Janowi Pawłowi II" i motyw ten przewijał się przez cały czas jego trwania: piątkowe Spotkania Różańcowe z Janem Pawłem II, niedzielna Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji Jana Pawła II, film z udziałem Jana Pawła II, temat prac w towarzyszącym Tygodniom Kultury Konkursie Prac Artystycznych o Motywach Religijnych...
    18 kwietnia 2005 r. - Pierwszym wydarzeniem artystycznym Tygodnia Kultury był koncert Chóru Mieszanego Stowarzyszenia Śpiewu "Halka" z Wyrzyska, pod dyrekcją dr Grażyny Wolter-Kaźmierczak. Chór wystąpił zarówno w kaplicy parafii p.w. Matki Bożej Saletyńskiej jak i w parafii p.w. św. Jana Chrzciciela. Licznie zgromadzonych słuchaczy szczerze wzruszyła harmonia i piękno zaprezentowanych pieśni, czego wyrazem były gromkie oklaski oraz wspaniałe kwiaty dla Chóru złożone na ręce p. Dyrygentki...
    18 kwietnia 2005 r. - W salach Biblioteki Publicznej odbyło się otwarcie wystawy książek "Historia, duchowość i znaczenie cystersów w Polsce". Zaprezentowano 75 woluminów ze zbiorów: Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Biblioteki Parafialnej w Trzciance, Muzeum Okręgowego w Wągrowcu i Biblioteki Publicznej w Trzciance. Wystawę uzupełnił niezwykle zajmujący komentarz, wygłoszony przez p. kustosz Leokadię Grajkowską z Muzeum Okręgowego w Wągrowcu, pozwalający zapoznać się z zarysem historii zakonu oraz usłyszeć wiele ciekawostek związanych z obecnością i działalnością cystersów na ziemiach polskich. Wystawa trwa do 30 kwietnia.
    Następnie, Również w salach Biblioteki Publicznej, odbyło się spotkanie autorskie z p. Robertem Tekieli, dziennikarzem, publicystą, członkiem Rady Programowej TVP. Robertem Tekieli zajmuje się problemami i zagrożeniami współczesnego świata oraz miejscem i rolą chrześcijan w ich rozwiązywaniu. Owocem tego jest opracowywana przez niego "Popularna Encyklopedia New Age", której pierwsze tomiki trafiły już do rąk czytelników.
    New Age to jeden z głównych nurtów współczesnej kultury, obyczajowości i sposobu postrzegania świata. Nurt, który niesie ze sobą niedoceniane czy wręcz ignorowane zagrożenia dla duszy, psychiki, systemu wartości i zdrowia moralnego nie tylko pojedynczych ludzi, ale nawet całej ludzkości. Słowa p. Roberta Tekieli spotkały się z żywym zainteresowaniem słuchaczy, czego dowodem była dyskusja, jaka się wywiązała. Uczestnicy spotkania na pewno inaczej teraz spojrzą na rzeczywistość i na swoje, chrześcijan, w niej miejsce...
    19 kwietnia 2005 r. - W trzcianeckim kinie osiedlowym prezentowany był film dokumentalny pt."Książę. Życie i dzieło kard. Adama Stefana Sapiehy".
    Postać kard. Adama x. Sapiehy jest w historii naszej Ojczyzny żywym przykładem wybitnej roli Kościoła w życiu narodu, w walce o zachowanie jego tożsamości i samoświadomości. Jednakże Kardynał x. Sapieha był nie tylko charyzmatycznym przewodnikiem polskiego Kościoła przez ciemny okres hitleryzmu i stalinizmu. Był także wybitnym mężem stanu, siłą polityczną z którą musieli się liczyć nawet fanatyczni przywódcy III Rzeszy czy stalinowscy dygnitarze. Książę kardynał zachował otwarty i bardzo serdeczny stosunek do ludzi prostych, którzy mówili o nim po prostu "nasz biskup". Film którego współtwórcą jest Tadeusz Szyma, znany autor wielu kinowych i telewizyjnych obrazów dokumentalnych, przypomina nam, współczesnym Polakom, tę wielką postać w historii Polski XX w. Szczególnym wyróżnikiem filmu jest osobisty udział papieża Jana Pawła II i Jego bardzo prywatne wspomnienia o x. Kardynale.
Tadeusz Szyma był już gościem kilku trzcianeckich Tygodni Kultury. Przyjechał również i w tym roku. Wygłosił słowo wstępne przed każdym z seansów i brał udział w dyskusji z widzami. Obecność reżysera pozwoliła zapoznać się z kulisami powstawania filmu a relacja o spotkaniu z Janem Pawłem II podczas kręcenia zdjęć sprawiła, że nasze refleksje po obejrzeniu filmu stały się jeszcze głębsze i bardziej budujące...
    20 kwietnia 2005 r.- W salach Domu Parafialnego, przez cały czas trwania Tygodnia Kultury, czynna była wystawa, będąca owocem Konkursu Prac Artystycznych o Motywach Religijnych.
    Konkurs jest organizowany z okazji każdego Tygodnia Kultury i wrósł na trwałe w artystyczną panoramę Trzcianki. To tutaj pierwsze kroki stawiało wielu z uznanych dzisiaj (nawet poza naszym regionem!) artystów-amatorów ale także i profesjonalistów. Zakres prac jest bardzo szeroki i obejmuje praktycznie wszystkie dziedziny sztuki. W tym roku zaprezentowano 169 prac zgłoszonych przez 121 twórców. Rokrocznie jury Konkursu ma spory kłopot z wyborem najlepszych dzieł i dlatego zamiast nagród przyznaje Wyróżnienia, natomiast nagrody - pamiątki uczestnictwa otrzymują wszyscy twórcy! Najcenniejszymi Wyróżnieniami Konkursu są jednak te, które przyznaje publiczność a wręczenia dokonuje ks. Biskup. W tym roku był to sam Ordynariusz naszej Diecezji, ks. bp. Kazimierz Nycz.
    Ks. Biskup Ordynariusz, w okolicznościowym Słowie, z którym zwrócił się do twórców i jurorów, powiedział: "Najszerzej pojęta kultura jest również, przede wszystkim w dzisiejszych czasach, skuteczną formą ewangelizacji.[...] Przed twórcami [kultury] stoi więc wielkie zadanie - przekazywać Ewangelię, Dobrą Nowinę, współczesnemu człowiekowi". Z zainteresowaniem obejrzał także wystawę a następnie w Bibliotece Parafialnej zapoznał się z historią Tygodnia Kultury w Trzciance. Ks. Biskup zwiedził również samą Bibliotekę - jedną z najprężniej działających placówek tego rodzaju w Polsce - a także spotkał się z liczącym ponad 20 osób zespołem bibliotecznym. Okazja ku temu była szczególna: dokładnie w tym dniu minęły 22 lata od momentu otwarcia biblioteki i jej poświęcenia dokonanego przez śp. ks. bpa Wilhelma Plutę.
Również 20 kwietnia ks. bp Kazimierz Nycz, Ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej udzielił Sakramentu Bierzmowania ......... młodym mieszkańcom Trzcianki.
    21 kwietnia 2005 r.- Trzcianecki Dom Kultury wiele razy gościł w swoich wnętrzach wydarzenia kulturalne będące elementami trzcianeckich Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. W tym roku, w jego salach wystawienniczych, odbył się wernisaż wystawy prac malarskich prof. Kazimierza Rocheckiego z Torunia. Wśród gości wernisażu znaleźli się m.in. przedstawiciele władz powiatowych i miejskich, twórcy kultury, nauczyciele...
    Autor osobiście otworzył wystawę i zaprosił do jej zwiedzania. Zgromadzono 13 prac. W malarstwie prof. Rocheckiego poczesne miejsce zajmują obrazy związane z wiarą, stosunkiem człowieka do Boga, do problemów moralnych i właśnie tym dziełom jest poświęcona trzcianecka wystawa. Jak powiedział sam twórca - o tych obrazach nie można opowiadać, trzeba je oglądać i przeżywać osobiście... Zapraszamy więc do TDK! Wystawa potrwa do 6 maja.
    22 kwietnia 2005 r.- Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance już od lat włącza się w trzcianeckie Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej organizując czasowe wystawy, tematycznie związane z ich ideą czy myślą przewodnią. W tym roku była to wystawa ze zbiorów Instytutu Historii poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Wielkopolskiego Muzeum Archeologicznego, poświęcona historii Zakonu Cystersów oraz jego obecności na ziemiach polskich - wystawa pt. "Cystersi Łekneńscy - Zaginiony klasztor...".
Otwarcia wystawy dokonał i słowem wstępnym opatrzył historyk, prof. Andrzej Wyrwa z poznańskiego UAM. Głównym jaj elementem są dzieje najstarszego klasztoru cysterskiego w Polsce, erygowanego w XIII w. w Łeknie k/Wągrowca. Na wystawie możemy zobaczyć fotokopię aktu erekcyjnego, który jest jednym z najstarszych zachowanych polskich dokumentów pisanych! Klasztor łekneński został opuszczony w XIV w. kiedy to mnisi przenieśli się do Wągrowca. Prof. Wyrwa przybliżył nam przebieg prac wykopaliskowych prowadzonych pod jego kierunkiem w Łeknie i zapoznał nas z ich rezultatami. Wywiązała się bardzo interesująca dyskusja na temat historii i poszukiwania jej materialnych świadectw.
    P. Profesor pochodzi z północnej Wielkopolski i zna nasze okolice nie tylko jako historyk i archeolog ale również jako turysta i miłośnik natury. Skorzystaliśmy więc z okazji by porozmawiać o przeszłości Ziemi Trzcianeckiej i o tym jak zainteresować nią naszą młodzież a także wszystkich odwiedzających Trzciankę i jej okolice...
    23 kwietnia 2005 r.- Trzcianecka Szkoła Katolicka im. św. s. Faustyny aktywnie włączyła się w XXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej stając się gospodarzem przegląd inscenizacji teatralnych przygotowanych przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Najpierw poszczególne inscenizacje były prezentowane w Świetlicach Caritas w Nowej Wsi i Niekursku. Finał przeglądu odbył się w Auli budynku Szkoły. Pani dyrektor, mgr Bożena Wargin serdecznie powitała widownię, zaproszonych gości a także wykonawców. Następnie głos zabrała p. Anna Jóźwik, Komisarz Przeglądu, wyjaśniając cele i sposób ich realizacji a także prezentując poszczególne zespoły i ich spektakle: "Syn Marnotrawny" - Szkoła Katolicka, "Misterium" - Szkoła Podst. Nr 2, "Szedł z nimi i pisma im wyjaśniał..." - Szkoła Podst. Nr 3. Zgromadzona licznie widownia z zainteresowaniem i dużym entuzjazmem przyjmowała każdą z inscenizacji. Młodzi aktorzy naprawdę stanęli na wysokości zadania i grali niczym profesjonaliści...
    Przegląd zakończyło okolicznościowe Słowo ks. Proboszcza, skierowane do wykonawców, organizatorów i widzów przeglądu. Obok podziękowań znalazły się w nim również zdania podkreślające rolę podobnych przedsięwzięć w kształtowaniu postawy moralnej młodych ludzi jak również w życiu intelektualnym naszej społeczności...
   23 kwietnia 2005 r. - Jednym z ostatnich akordów XXII Tygodnia Kultury był koncert organowy w wykonaniu Karola Urbanka, dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Pile. Organiście towarzyszyła Izabela Lelewska-Drążkowska - sopran.
Koncert wzbudził spore zainteresowanie ponieważ w Trzciance nieczęsto można uczestniczyć w tego rodzaju wydarzeniu artystycznym. Drugim powodem zainteresowania był fakt, że po raz pierwszy po remoncie, organy naszego kościoła miały odezwać się pełnym głosem...! Śmiało można powiedzieć że po koncercie wszyscy byli zachwyceni zarówno mistrzostwem p. Karola, który wydobył z organów całe ich bogactwo muzyczne jak i przepięknie brzmiącym we wnętrzu naszej świątyni głosem p. Izabeli!
W wywiadzie udzielonym Trzcianeckiej Telewizji Lokalnej oraz w rozmowach z ks. Proboszczem i organizatorami Tygodnia Kultury, oboje artyści podkreślili doskonałą akustykę wnętrza naszego kościoła i wielką klasę organów. "Sami nie wiecie jak wspaniały instrument posiadacie! Trzeba tylko umiejętnie to wykorzystać..." powiedział p. Karol Urbanek. Miejmy nadzieję, że potrafimy to zrobić i że koncert był początkiem całej serii jemu podobnych wydarzeń artystycznych...
    Trzcianecki XXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej zakończył się 24 kwietnia.
Jaki był? Na pewno ciekawy i atrakcyjny - każdy mógł znaleźć coś dla siebie... Każdy mógł być zarówno widzem, jak i aktywnym uczestnikiem - twórcą, krytykiem, recenzentem...
    To jest właśnie podstawowa cecha tej, najlepiej chyba pomyślanej imprezy kulturalnej, jaką nasze miasto może się poszczycić. Zawdzięczamy to wszystko sprawdzonej grupie organizatorów Tygodni Kultury, działającej przy Bibliotece Parafialnej i pod jej patronatem, złożonej zarówno z działaczy Biblioteki jak i różnych osób zainteresowanych krzewieniem prawdziwej kultury...

    Piotr Syrotiak