XV Festyn Parafialny

W dniu 28 czerwca 2015 r. po Mszy św. odpustowej Rada Parafialna zorganizowała na miejskim stadionie Festyn Parafialny. Biblioteka Parafialna wzięła udział w tym festynie organizując stoisko z książkami, turniej wiedzy o mieście i parafii z ufundowanymi nagrodami książkowymi, a także zorganizowała przed kościołem oraz na festynie rozprowadzanie nowo wydanej książki Kronika parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance 1914-1918 spisana przez ówczesnego proboszcza ks. Aloysiusa Bucksa.