XVIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Trzciance - sprawozdanie

    W dniach 18-25 lutego 2001 r. w Trzciance odbył się kolejny Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, który w bieżącym roku obejmował nie tylko obydwie trzcianeckie parafie ale po raz pierwszy również Nową Wieś.
    Organizatorem Tygodnia jest Biblioteka Parafialna Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Trzciance. Rok 2001 ogłoszono Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dlatego też przygotowano kilka imprez tematycznych związanych z osobą Prymasa Tysiąclecia. I tak: w Bibliotece Publicznej w Trzciance przy udziale Biblioteki Parafialnej zorganizowano wystawę około 130 książek autorstwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego i poświęconych Jego osobie; w Kawiarence "Promyk" można było obejrzeć wystawę przybliżającą życie i dzieło Prymasa Wyszyńskiego; zaś Księgarnia Parafialna przygotowała ofertę książek księdza Kardynała, m. in. "Zapiski więzienne" oraz o Prymasie Tysiąclecia, np. autorstwa ks. bpa Romaniuka, czy hinduskiego historyka Petera Rainy jak: "Kardynał Wyszyński. Losy więzienne."
Na TKCh zaproszono panie: dyrektora. Instytutu Iwonę Czarcińską i Annę Sułkowską z Instytutu Prymasowskiego z Warszawy, które przybliżyły postać ks. Kardynała Wyszyńskiego w trakcie niedzielnych Mszy św., a także podczas spotkań z młodzieżą w czterech trzcianeckich szkołach.
    W Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z biblistą a zarazem poetą ks. Henrykiem Romanikiem z Koszalina, które prowadziła pani Elżbieta Panert-Mumot. Wiersze autora czytała pani Elżbieta Wasyłyk. W Kawiarence "Promyk" ks. Henryk Romanik wygłosił prelekcję zatytułowaną: "1000 lat Biskupstwa Kołobrzeskiego". W Księgarni Parafialnej trwa nadal promocja książek ks. Henryka Romanika: "Wypłyń na głębię" oraz "Do domu Pana. Konkatedra Kołobrzeska."
    Członkowie Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej, podobnie jak w ubiegłym roku, przygotowali i prowadzili w Kościele Parafialnym "Wieczór z Maryją, Matką Pięknej Miłości", spotkanie modlitewne ze śpiewem i poezją.
W ramach TKCh odbyły się również koncerty: "O lataniu" Piotra Pawlickiego, laureata konkursów studenckich i religijnych, a także "Pan jest Pasterzem moim" w wykonaniu Scholi Młodzieżowej z Trzcianki. Kilkakrotnie też Piotr. Pawlicki grał i śpiewał podczas Mszy św. niedzielnych w pierwszym dniu TKCh, zaś Schola Młodzieżowa zapewniła oprawę muzyczną kilku Mszy św. w obydwu parafiach i w niedziele kończącą Tydzień.
    Zorganizowano także kilka pokazów filmowych, w czasie których zaprezentowano takie filmy video jak: "50 lat cierni i róż" (o Ojcu Pio) i"Święty uśmiechnięty - Arka Noego"; zaś w trzcianeckim kinie wyświetlano film: "Prymas. Trzy lata z Tysiąca". Pokaz filmu dla młodzieży szkolnej został dofinansowany przez organizatorów Tygodnia.
    Jak każdego roku, w ramach TKCh, ogłoszono Konkurs Twórczości Artystycznej o Motywach Religijnych. Do konkursu zgłoszono ponad 160 prac (utwory poetyckie, rzeźby, fotografie, szkice, rysunki, haft, malarstwo, formy przestrzenne), z których kilkadziesiąt wyróżniono. W składzie jury zasiedli: mgr Elżbieta Wasyłyk - artysta malarz; mgr Andrzej Sikorski - poeta, dramaturg; mgr Marian Boczkowski - plastyk oraz ks. Zbigniew Wal MS - proboszcz Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Trzciance. Wystawę pokonkursową można było zwiedzać w Domu Katechetycznym. Nagrody książkowe autorom wyróżnionych prac wręczał ks. Biskup Tadeusz Werno na specjalnym spotkaniu z twórcami. Wręczono również dwie nagrody publiczności za ubiegły rok: Tadeuszowi Fijałowi za "Drogę Krzyżową", (wykonaną techniką intarsji), którą artysta podarował Parafii p.w. Matki Bożej Saletyńskiej; oraz Katarzynie Pobiarżyn za obraz.
    Na zakończenie TKCh ks. Biskup celebrował Mszę św., wygłosił homilię oraz spotkał się z nauczycielami i wychowawcami.
Zorganizowanie Tygodnia wsparli sponsorzy: "Lubmor Sp.z.o.o." Piekarnia "Wemar", Urząd Miejski, Wydawnictwo W.A.B. z Warszawy, Zakład Rzeźnicko-Wędliniarski Irena i Zbigniew Paszko, "Złoty Róg" Danuta Czupak, a także Mała Elektrownia Wodna "Krystyna" z Trzcianki (sponsor ten sam wyróżnił prace i przyznał ich autorom swoje nagrody).
  Organizatorzy podkreślają zasługi bezinteresownych parafian, którzy każdego roku, w ramach wolontariatu biorą czynny udział w różnych pracach organizacyjnych i porządkowych, a także pełnią dyżury w czasie trwania Tygodnia. Coroczne obchody Tygodnia gromadzą przy wspólnej pracy ludzi kilku pokoleń, zainteresowanych aktywnym udziałem w życiu kulturalnym parafii. Także szeroki odzew artystów, amatorów i doświadczonych twórców, entuzjazm dzieci i młodzieży, oraz wielokrotne uczestnictwo w konkursie niektórych osób, świadczy o utrwalonej już tradycji. Pan Jan Pawlak, znany mieszkańcom Trzcianki ze swej twórczoścvi, malarz amator, jako jedyny prezentuje swoje obrazy każdego(!) roku przez wszystkie 18 Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. Aktywność i zainteresowanie utwierdzają w przekonaniu, że Tydzień wrósł w kalendarz dorocznych wydarzeń kulturalno-religijnych Trzcianki i okolic.

    Agnieszka Stypułkowska