XIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Trzciance - sprawozdanie

    Hasło 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu "Eucharystia i Wolność" przyjęte zostało jako motto XIV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Trzciance, który trwał w dniach 13-20 kwietnia 1997 r.
W niedzielę 13 kwietnia na prawie wszystkich Mszach św. homilie nt. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych wygłosił ks. prof. Piotr Nitecki z Wrocławia, który pełni funkcję członka Komitetu Organizacyjnego 46 MKE. Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił zespół SIRION z Piły. Ponadto zespół ten w godzinach popołudniowych dał koncert połączony ze sprzedażą swoich taśm magnetofonowych.
W poniedziałek oraz w czwartek wyświetlone zostały filmy video dla dzieci: "Stworzenie świata" oraz "Historia wielkanocna" z wprowadzeniem przygotowanym przez katechetkę.
    Kolejnym punktem programu TKCh były spotkania z ks. Przemysławem Kompfem. Tematem przedpołudniowych spotkań w trzech szkołach średnich (Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Samochodowym i Zespole Szkół Zawodowych) był "Jarocin - rock i Jezus". Kolejne spotkanie z młodzieżą odbyło się po obiedzie w przyparafialnym Klubie AA. Wieczorne spotkanie z rodzicami i wychowawcami poświęcone było zagrożeniom polskiej młodzieży. Ks. Przemysław dzielił się z zebranymi swoimi doświadczeniami z 8 lat ewangelizacji podczas koncertów rockowych w Jarocinie. Wstrząsające wrażenie wywołało świadectwo młodego Pawła, który towarzyszył ks. Przemysławowi. Paweł mówił o przyczynach, które spowodowały jego ucieczkę w świat narkotyków i uczestnictwo w grupie satanistów. Mówił także o swoich sukcesach i porażkach na trudnej drodze wyrwania się z nałogów.
W dniu 16. kwietnia, jak każdego 16. dnia miesiąca, odprawiona została Msza św. w intencji Ojca św., w której uczestniczyły wszystkie wspólnoty parafialne. Na tej Mszy św. dziekan ks. Andrzej Szklarski wygłosił homilię poświęconą zbliżającej się Pielgrzymce Ojca św. Jana Pawła II do Polski.
    Dwa kolejne spotkania związane były z wystawami zorganizowanymi w ramach XIV TKCh. Spotkanie czwartkowe zorganizowali członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowa. W okresie międzywojennym Raków leżał tuż przy wschodniej granicy Polski. Jej mieszkańców po II wojnie światowej wywieziono na Ziemie Zachodnie. Spora grupa osób osiedliła się w Trzciance. Ich Stowarzyszenie działa przy parafii, kultywuje pamięć o swoim mieście i organizuje pomoc dla Polaków aktualnie mieszkających w Rakowie.
Spotkanie piątkowe, zatytułowane "Mario ... Magdaleno, gdzie jesteś", to spotkanie autorskie z trzcianecką artystką malarką p. Elżbietą Wasyłyk na tle własnej wystawy obrazów.
    W sobotę odbył się koncert piosenki religijnej w wykonaniu dzieci z trzcianeckiej parafii zatytułowany "Dzieci śpiewają Panu Bogu".
W niedzielę 20 kwietnia przybył z Koszalina ks. Biskup Paweł Cieślik. Po koncelebrowanej przez ks. Biskupa sumie odbyło się spotkanie z twórcami prac zgłoszonych na Konkurs Twórczości Artystycznej o Motywach Religijnych. Wszyscy twórcy otrzymali od ks. Biskupa Cieślika książki o św. Wojciechu jako pamiątkę uczestnictwa w tym konkursie lub jako nagrodę za pracę wyróżnioną przezjury. Następnie ks. Biskup spotkał się z nauczycielami i wychowawcami. Spotkanie poświęcone było temetyce biblijnej. Na zakończenie XIV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej ks. Biskup Paweł Cieślik spotkał się z grupą 30 osób, którzy społecznie prowadzą Księgarnię i Bibliotekę Parafialną w Trzciance wraz z jej pięcioma filiami w pobliskich wioskach. Spotkanie odbyło się z okazji 14. rocznicy utworzenia Biblioteki Parafialnej, która jest organizatorem Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.
    Przez cały Tydzień otwarte były trzy wystawy: malarska Elżbiety Wasyłyk, historyczna zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Rakowa oraz wystawa pokonkursowa prac artystycznych. Na tegoroczny Konkurs Twórczości Artystycznej o Motywach Religijnych z terenu parafii 121 twórców zgłosiło ogółem 208 prac. Jury wyróżniło prace następujących autorów: Maria Haile (4 lata), Katarzyna Pieńkowska (4), Aster Haile (6), Magdalena Kalinowska (6), Dominika Mrotek (6), Piotr Mula (7), Karolina Pobiarżyn (7), Michał Romanowicz (7), Tomek Żyźniewski (8), Daniel Haile (9), Monika Pieńkowska (9), Wojciech Rutkowski (9), Paulina Ćmiel (10), Jagoda Duszkiewicz (10), Karina Lewicka (10), Monika Bajdor (11), Michał Grabicki (11), Paulina Klimowicz (11), Ewa Malinowska (11), Grzegorz Sikorski (11), Karolina Wargin (11), Kamila Malinowska (12), Angelika Rzepecka (12), Gabriela Wróblewska (12), Kinga Iciek (13), Urszula Krysztofowicz (13), Robert Glugla (14), Adrianna Matysek (14), Ewa Henyk (17), Beata Ostrowska (17), grupa dzieci specjalnej troski ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz wśród dorosłych: Bogusław Dąbrowski, Bogusława Gajowska, Anna Gil, Dariusz Kolonista, Henryk Król, Łucja Kupś, Stanisław Madajczak, Iwona Margańska, Anna Renata Nowicka, Jan Pawlak, Alicja Strójwąs, Katarzyna Wawrzyniak, Edward Żyźniewski.
    Największą ilość głosów od publiczności (wystawy obejrzało ok. 1500 osób) otrzymały prace: Beaty Ostrowskiej (do 18 lat) i Jana Pawlaka (w grupie dorosłych).

    Krystyna Kowalska