VI Zjazd Ministrantów w latach 1945 r. - 1965 r. w Trzciance: Galeria

                                                                     TRZCIANKA, 18.10.2008 r.