VI Zjazd Ministrantów w latach 1945 - 1965 w Trzciance

    W dniach 18 i 19 października 2008 r. w parafii św. Jana Chrzciciela w Trzciance odbył się VI Zjazd Ministrantów pełniących Służbę Bożą w latach 1945 - 1965. Pierwszy Zjazd odbył się w 1983 r. w 35. rocznicę poświęcenia sztandaru Koła Ministrantów w Trzciance, co miało miejsce 1 lutego 1948 r. Do tradycji już należy organizowanie następnych zjazdów, w kolejną 5 rocznicę tego wydarzenia. Komitet Organizacyjny w składzie: Stanisław Juckiewicz, Edwin Klessa, Czesław Rogosz, Leon Rutkowski, Krzysztof Sorgowicki wysłał około 200 zaproszeń do kolegów ministrantów rozrzuconych po całej Polsce, w Niemczech, a nawet w Kanadzie. Przybyło 43 uczestników zamieszkałych nie tylko w Trzciance, ale również w Pile, Czarnkowie, Krzyżu, Gnieźnie, Poznaniu i Zielonej Górze.
    Uroczystego otwarcia Zjazdu dokonał kol. Andrzej Jagiełko. Ks. proboszcz Kazimierz Przybycień MS, ms serdecznie powitał uczestników oraz zaproszonego gościa w osobie dziekana dekanatu trzcianeckiego ks. prałata Ireneusza Maraszkiewicza. Szczególne owacje otrzymał p. Wacław Łukaszewicz, który pełniąc funkcję kościelnego w latach 1946 - 2007 wychował wiele  pokoleń ministrantów, a nierzadko służył do Mszy św. gdy młodym brakowało wytrwałości. Uczestnikiem Zjazdu był również ks. Zbigniew Welter, ms aktualnie pracujący w parafii w Trzciance, którego wszyscy pamiętają z roli diabła w jasełkach grywanych w połowie lat 50-tych, gdy jako katecheta świecki również był ministrantem. Wielu byłych ministrantów, którzy z uwagi na wiek lub chorobę, w Zjeździe nie mogli uczestniczyć, przysłało życzenia dla kolegów w formie smsów, telegramów czy telefonicznie, odczytanych podczas spotkania. Delegacja młodszego pokolenia ministrantów uroczyście przekazała na czas Zjazdu sztandar Koła Ministrantów, który stanął na honorowym miejscu w Oratorium Domu Parafialnego.
Dwudniowy program Zjazdu obejmował:
    Msze św. na rozpoczęcie i na zakończenie Zjazdu w intencji 41 nieżyjących już ministrantów oraz w intencji uczestników i tych, którzy nie mogli w Zjeździe uczestniczyć. Rozważania religijne, które wygłosił aktualny opiekun ministrantów w parafii ks. Wiesław Węgrzyn MS Program słowno - muzyczny w wykonaniu trzcianeckiej poetki-malarki Elżbiety Wasyłyk wraz z Włodzimierzem Ignasińskim. Wspólna kolacja, rozmowy oraz wspomnienia przy wystawie około 100 reprodukcji i zdjęć z lat 1945-1965 oraz z poprzednich pięciu zjazdów w Domu Parafialnym. Zwiedzanie wystawy historycznej miasta w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance.
    W drugim  dniu w Zjeździe uczestniczył także Błażej Tobolski - redaktor "Przewodnika Katolickiego" oraz czasopisma dla ministrantów "KnC" ("Króluj nam Chryste"). Uroczystego zamknięcia Zjazdu dokonał kol. Czesław Rogosz. Uczestnicy zostali obdarowani pamiątkowymi książkami. Na zakończenie główny organizator a zarazem prowadzący całą uroczystość Edwin Klessa wyraził nadzieję, że wszyscy w dobrym zdrowiu spotkają się za 5 lat a obecny Zjazd będzie zachętą dla następnych pokoleń ministrantów do organizowania spotkań  ludzi, którzy odpowiedzieli na zaproszenie Chrystusa do Służby Bożej.

    Witkowska Jadwiga