Urodziny Ks. Jana od Biedronki :

    Spotkanie z poezją Są takie osoby, których życie i twórczość zmienia ludzie serca. Taką osobą był niewątpliwie ksiądz Jan Twardowski - jak sam siebie określał "Jan od Biedronki". Jego "ewangelicznie dziecięce" postrzeganie świata opisane w wierszach i prozie zjednało mu wielu czytelników w bardzo różnym wieku. Stąd też zrodził się pomysł uczczenia urodzin     poety, które przypadają na dzień 1 czerwca - na Dzień Dziecka.
    W dniu 01.06.2006 r. Biblioteka Parafialna wraz z Katolicką Szkołą Podstawową im. Św. s. Faustyny" przygotowała program pt.: "Urodziny Księdza Jana od Biedronki" z udziałem dzieci. Podobny program z udziałem dorosłych Biblioteka Parafialna przygotowała w dniu 05.06.2006 r. wspólnie z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Trzcianka.
    Nikt, do kogo zwracaliśmy się o pomoc w zorganizowaniu "Urodzin ks. Jana od Biedronki" nie odmówił udziału w tym przedsięwzięciu. Takiemu Jubilatowi po prostu się nie odmawia. W ten sposób zebrała się grupa osób, które zatrzymały się nad twórczością poety, przygotowując utwory do recytacji i lektury oraz opracowując utwory muzyczne do tekstów autorstwa księdza Jana. Młodzież, dorośli i dzieci; uczniowie, nauczyciele, poeci, artyści, inżynierowie, miłośnicy przyrody; osoby w różnym wieku i różnych profesji stanowiły zarówno grupę wykonawców, jak i odbiorców przygotowanego programu. Wszystkich łączyło jedno - ukochanie twórczości księdza Jana Twardowskiego.
    Odbyły się dwa przyjęcia urodzinowe; jedno dla dzieci - w Dniu Dziecka - w Katolickiej Szkole Podstawowej oraz drugie - dla wszystkich miłośników poety - w Bibliotece Publicznej w Trzciance. Urodzinowemu spotkaniu towarzyszyła wystawa książek ks. Jana Twardowskiego ze zbiorów Biblioteki Parafialnej i Biblioteki Publicznej.
    Jak na urodziny przystało, uroczystości towarzyszyły zaproszenia i tort, a ze względu na przydomek Jubilata, motywem przewodnim urodzin była biedronka. Warto dodać, że "urodzinowi goście" wcale nie spieszyli się do domu i po zakończeniu programu słowno - muzycznego, długo jeszcze byli razem.
    W ten sposób ksiądz Jan Twardowski połączył ludzi, dając im czas wytchnienia i refleksji w pośpiechu codzienności, czyniąc świętem dzień powszedni, zapewniając chwile radości, a czasem też obdarowując łzą wzruszenia. Nie mieliśmy wątpliwości, że ksiądz Jan w czasie tego urodzinowego przyjęcia, uśmiechał się do nas i powtarzał każdemu do serca: "spieszmy się kochać.".
    Pomysłodawczynią i współorganizatorką urodzinowej uroczystości była Anna Jóźwik.

    Jadwiga Witkowska