Uroczystość nadania nazwy "Rondo im. Żołnierzy Wyklętych":


            W dniu 17 marca 2015 r. odbyła się w Trzciance uroczystość nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i Mickiewicza - "Rondo im. Żołnierzy Wyklętych".
            Już w czasie budowy tego ronda w III kwartale 2014 r. młodzi kibice Lecha, którzy od lat zaangażowani są w różne inicjatywy patriotyczne (m. in. dbają o groby zmarłych żołnierzy AK) wystąpili z inicjatywą nadania takiej nazwy. Wraz ze środowiskiem Biblioteki Parafialnej wspólnie przeprowadzili akcję zbierania około 320 podpisów pod petycją do Rady Miejskiej z apelem o nadanie rondu imienia tych, którzy nie godząc się na narzuconą siłą ideologię komunistyczną wierni byli złożonej przysiędze walki o wolną i niepodległą Polskę. Mordowani strzałem w tył głowy, torturowani, łamani fizycznie i psychicznie, pozbawiani pracy i szykanowani przez dziesięciolecia, zostali potępieni i nazwani zdrajcami przez komunistyczny reżim na usługach sowieckich. Wymazano ich z kart historii, nazwano "karłami reakcji", zamordowanych wrzucono do bezimiennych dołów i uznano, że zostali wyklęci na wieki.
            Dopiero odzyskanie formalnej niepodległości w 1989 r. pozwoliło, chociaż nie bez trudu i w zwolnionym tempie, odkłamywać tę tragiczną historię i przywracać Żołnierzom Wyklętym godne miejsce w panteonie polskich bohaterów narodowych. Inicjatywa nadania nazwy "Rondo im. Żołnierzy Wyklętych" stanowi mały krok w odkłamywaniu własnej historii, ale także kształtowaniu wiedzy i świadomości wśród młodego pokolenia.
            Uroczystości nadania rondu imienia rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance odprawioną przez ks. proboszcza Wawrzyńca Skrabę MS w koncelebrze z księżmi saletynami. Na początku Eucharystii ks. Proboszcz powitał gości:
- Posła Prawa i Sprawiedliwości Maksa Kraczkowskiego,
- Radnego Wojewódzkiego Marcina Porzucka,
- władze miasta i powiatu na czele ze Starostą Tadeuszem Teterusem i Burmistrzem Krzysztofem Czarneckim,
- członków młodzieżowej organizacji niepodległościowej "Grunwald" działającej w Trzciance w latach 1950-51: Wandę Kaletkę (Skrzyńską) z Trzcianki, Józefa Franków ze Swarzędza, Józefa Urbanowicza z Kaźmierza, który jest jednocześnie przedstawicielem Zarządu Głównego "Jaworzniaków" Związku Młodocianych Więźniów Politycznych z lat 1944-56,
- żony zmarłych członków organizacji "Grunwald": Kamilę Skrzyńską, Reginę Staniewicz, Karolinę Szumowską,
-  córkę pierwszego po II wojnie światowej polskiego Burmistrza Trzcianki Stanisława Wizy - Krystynę Mrówczyńską z Czarnkowa,
- poczty sztandarowe, a zwłaszcza poczet sztandarowy Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego z Poznania z prezesem poznańskiego oddziału Zenonem Wechmanem oraz poczet sztandarowy Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z Piły z przewodniczącym Stanisławem Sorgowickim.
            W homilii wygłoszonej przez ks. Wawrzyńca Skrabę MS przywołane zostały przejmujące fragmenty grypsów Łukasza Cieplińskiego, który wraz z sześcioma innymi członkami Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" został stracony w więzieniu mokotowskim w dniu 1 marca 1951 r. Data ta stała się powodem ogłoszenia przez Sejm w roku 2011 Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
            Pod koniec Mszy św. Waldemar Reginiewicz z Wałcza zaśpiewał utwór "Zaszum nam Polsko". Po Mszy św. uczestnicy Eucharystii przeszli chodnikiem ulicy Żeromskiego za pocztami sztandarowymi do ronda na ul. Dąbrowskiego, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po przybyciu na miejsce poczty sztandarowe ustawiły się za tablicą z napisem "Rondo im. Żołnierzy Wyklętych", młodzież - kibice Lecha z jednym transparentem ustawili się w poprzek ulicy Dąbrowskiego, a z drugim w poprzek ulicy Mickiewicza. Honorowi goście stanęli przed stopniami prowadzącymi do siedziby ZUS na rogu ulic Mickiewicza i Dąbrowskiego. Na stopniach ustawione było nagłośnienie przygotowane przez Trzcianecki Dom Kultury, z ramienia którego całą uroczystość poprowadził Przemysław Duda.
            Na początku głos zabrała Wiceburmistrz Grażyna Zozula, która poinformowała o inicjatywie nadania rondu takiego imienia i o stosownej uchwale Rady Miasta Trzcianki, która przychyliła się do wniosku złożonego przez Józefa Urbanowicza popartego ponad 300. podpisami. Następnie głos zabrał Józef Urbanowicz, który podziękował Radnym Rady Miejskiej za zatwierdzenie  proponowanej nazwy. Szczególne podziękowanie przekazał kibicom Lecha, pomysłodawcom tej nazwy, zaangażowanym w zbieranie podpisów pod petycją do Rady Miasta. Z kolei głos zabrał Poseł PIS Maks Kraczkowski, który podkreślił znaczenie odtwarzania prawdziwej historii Polski oraz przywracania godności bohaterom narodowym skazanym na wyklęcie i zapomnienie.
            Po przemówieniach ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS odmówił modlitwę i dokonał poświęcenia tablicy z nazwą ronda oraz wszystkich zgromadzonych uczestników uroczystości.
            Po poświęceniu odbył się krótki koncert. Dwie piosenki wykonała harcerka Julia Kołodziejczyk, jedną zaśpiewał Waldemar Reginiewicz. Następnie z magnetofonu przez nagłośnienie puszczono Hymn Państwowy, którego dwie zwrotki wszyscy zebrani odśpiewali. Podczas hymnu kibice Lecha trzymający długi transparent w poprzek ulicy Mickiewicza zapalili race. Kibice, a wraz z nimi pozostali zebrani kilkakrotnie skandowali: "Cześć i chwała Bohaterom!". Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod tablicą z nazwą ronda.
            Po uroczystości kilkunastoosobowa delegacja z Posłem Maksem Kraczkowskim i Wiceburmistrz Grażyną Zozula udała się do Liceum Ogólnokształcącego aby złożyć kwiaty pod tablicą poświęconą organizacji "Grunwald". Tam w obecności Dyrektor LO Marzeny Szułczyńskiej i pocztu sztandarowego szkoły zebrani odmówili krótką modlitwę w intencji nieżyjących członków "Grunwaldu" oraz złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą.
            Na koniec wszyscy kombatanci, goście oraz przedstawiciele władz spotkali się na wspólnym posiłku w kawiarence w Domu Parafialnym.
            Głównym organizatorem uroczystości była Biblioteka Parafialna wraz z Urzędem Miasta i Trzcianeckim Domem Kultury.