Uroczystość nadania nazwy "Rondo im. Żołnierzy Wyklętych":

Spotkania prezesa Zenona Wechmanna z trzcianeckimi członkami Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.

 

 

Msza św. w kościele pw.św. Jana Chrzciciela w Trzciance. [VIDEO]

 

 

 

Poczty sztandarowe i relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

 

 

Śpiewa Waldemar Reginiewicz

Na rondzie

Transparenty kibiców Lecha.

 

 

Harcerze ZHR.

Harcerze ZHP.

Przemawia Viceburmistrz Grażyna Zozula.

Przemawia Jerzy Urbanowicz

... i Poseł PIS Maks Kraczkowski.

Honorowi Goście.

 

Poświęcenie Ronda im. łnierzy Wyklętych przez proboszcza ks. Wawrzyńca Skrabę MS.

 

Śpiewa harcerka Julia Kołodziejczyk [VIDEO]

... i Waldemar Reginiewicz.

Race kibiców Lecha podczas Hymnu Państwowego i skandowania: "Cześć i chwała Bohaterom". [VIDEO]

Składanie wieńców i zniczy pod tablicą z nazwą ronda.

Jeszcze zdjęcia pamiątkowe: Jan Kozłowski, Jan Lisaj i Mieczysław Ślesicki.

Wspólny posiłek.

 

Najstarsze i najmłodsze pokolenia patriotyczne: Józef Urbanowicz, Maciej Strychacz (przedstawiciel kibiców Lecha), Zenon Wechmann

... i średnie pokolenie ze stanu wojennego: więźniowie -Mieczysław Ślesicki, Jan Kozłowski oraz internowani - Stanisław Oskierko, Stanisław Nowicki, Stanisław Sorgowicki.