Spotkanie młodzieży w Bibliotece Parafialnej 08.01.2014 r.

Prezentacja książek z autografami

Prezentacja starodruku

Prezentacja wydawnictw kartograficznych

Uczestnicy spotkania

Rozpoczęcie konkursu

Prezentacja szlaku transsyberyjskiego

Zdjęcia: Małgorzata Szadkowska