Rok Kardynała Stefana Wyszyńskiego :

    W ramach obchodów Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Trzciance miało miejsce kolejne wydarzenie związane z Kardynałem Tysiąclecia.
    W Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance, w dniach 21-31 października 2001 roku, mogliśmy podziwiać wystawę zatytułowaną: "Prymas 1000-Lecia 'Najmilsze Dzieci Boże, Dzieci Moje!...". Właścicielem wystawy jest Fundacja Dziedzictwo Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Na zaproszenie Biblioteki Parafialnej Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w uroczystym otwarciu wystawy, 21 października, uczestniczył autor wystawy, pan Henryk Górski, który oprowadzał zebranych gości i wygłosił krótką prelekcję. Zorganizowanie trzcianeckiej wystawy było możliwe dzięki współpracy Biblioteki Parafialnej i Muzeum Ziemi Nadnoteckiej.
    W inauguracyjnym dniu wystawy odczytano także cztery referaty dotyczące życia i działalności Prymasa Tysiąclecia:
- Krzysztof Felsmann: "Patriotyzm w działalności i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia", [Referat]
- Agnieszka Kęcińska-Stypułkowska: "Wyinterpretować siebie" - etyka katolicka w nauczaniu ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego     przeciw apokaliptycznym wizjom człowieczeństwa",
- Tadeusz Łaszkiewicz: "Kult Maryjny w nauczaniu i działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego",
- Wawrzyniec Sulewski: "Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich".
    Rok Prymasowski w Trzciance miał szeroki oddźwięk. Księża trzcianeckich parafii odwiedzający parafian z okazji wizyt kolędowych zostawiali w każdej rodzinie kalendarz zatytułowany: "Rok Stefana Kardynała Wyszyńskiego", w którym za motto przewodnie wybrano słowa Prymasa: "Dla obrony Wiary Kościół poświęci nawet wolność, ale dla zachowania wolności nie poświęci nigdy Wiary".
    W lutym br. XVIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej przebiegał pod hasłem Stefana Kardynała Wyszyńskiego, stąd wiele wydarzeń kulturalnych związanych z osobą Prymasa. Na zorganizowanej wystawie w ramach TKCh zgromadzono prace artystyczne, których inspiracja było życie i działalność księdza Kardynała. W trzech trzcianeckich szkołach i w obydwu kościołach przedstawicielki Instytutu Prymasowskiego z Warszawy wygłosiły prelekcje.

    Krystyna Kowalska