Ciekawostki - Menu : Pielgrzymki Polskie

    W trakcie XI Targów Wydawców Katolickich w Warszawie (01.04-03.04.2005 r. - skrócone o jeden dzień), na stoisku Wydawnictwa "Biały Kruk" dla potrzeb Biblioteki Parafialnej został zakupiony w dniu 02.04.2005 r. album pt.: "Pielgrzymki Polskie. Kronika podróży papieskich do Ojczyzny" z tekstami Jana Pawła II. W godzinach popołudniowych na tym stoisku obecny był autor fotografii z tego albumu Adam Bujak, który o  godz. 16.30 dokonał wpisu - dedykacji. W tym samym dniu o 21.32 zmarł Ojciec Święty Jan Paweł II. Dedykacja ta została więc wpisana na 5 godz. przed śmiercią JPII.