Pielgrzymki Menu : Pielgrzymka na Ukrainę

                            18.07. - 02.08.2009 r.

Program:

                                       
18.07.2009 r. / sobota /
Trzcianka – Busk
- nocleg w Busku u księży Saletynów (ks. Wiesław Burski MS, kościół pw. św. Stanisława)

19.07.2009 r. / niedziela /
Lwów – Busk
- cerkiew grekokatolicka pw. Ofiarowania Pańskiego /przed II wojną św. – kościół pw. Matki Bożej Gromnicznej/
- pomnik Iwana Fedorowa pierwszego drukarza Ukrainy, przed Arsenałem Królewskim zbudowanym w 1639 r. dla potrzeb składowania broni w wojnie z Turkami
- pomnik Nikifora przed kościołem Dominikanów /Epifaniusz Drowniak – malarz prymitywista/
- cerkiew grekokatolicka, były kościół pw. Bożego Ciała Dominikanów z 1745 r.
- lwowski  rynek / 4 fontanny w narożnikach, ratusz, czarna kamienica/
- katedra rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP /wewnątrz 8 kaplic/
- figura Matki Bożej na deptaku /Prospekt Swobody/
- pomnik Adama Mickiewicza, hotel Georg /Prospekt Swobody/
- pomnik Tarasa Szewczenki na deptaku /Prospekt Swobody/
- Teatr Opery i Baletu im. Solomii Kruszelnyckiej
- katedra ormiańska pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
- lwy przed Wieżą Prochową /dom architekta/
- Wysoki Zamek z kopcem Unii Lubelskiej
- nocleg w Busku u księży Saletynów

20.07.2009 r. / poniedziałek /
Lwów – Busk
- cerkiew grekokatolicka /dawny kościół saletyński  ks. Stanisława Sowy MS/
- cmentarz Łyczakowski i cmentarz Orląt Lwowskich, grekokatolicka katedra pw. św. Jura
- nocleg w Busku  u ks. Saletynów

21.07.2009 r. / wtorek /
Rudki - Bieńkowa Wisznia - Sambor - Łanowice - Derohobycz
-kościół pw. Wniebowstąpienia NMP / sanktuarium M.B. Rudeckiej /
- Bieńkowa Wisznia - dworek Aleksandra hrabiego Fredry
- Sambor - kościół rzymsko-katolicki pw. Jana Chrzciciela / tablica w 200 rocznicę odsieczy wiedeńskiej /, rynek, zespół pojezuicki, później bernardyński, kościół, szkoła /
- Łanowice - / ks. Wacław Turoń MS /, miejsce po zburzonym kościele, cmentarz i stara kaplica
- Drohobycz - fara gotycka pw. Wniebowzięcia NMP, św. Krzyża i św. Bartłomieja, cerkiew grekokatolicka /dawny kościół misjonarzy/, rynek, cerkiew pw. św. Piotra i Pawła
- nocleg i grill  u ks. Saletynów w Busku


22.07.2009 r. / środa/
Olesko - Brody/Lubicz - Poczajów - Krzemieniec
- Olesko - rawosławna cerkiew pw. św. Trójcy, pomnik Tarasa Szewczenki w przykościelnym parku, klasztor kapucyński z kościołem pw. św. Józefa /magazyny muzeum/, zamek Sobieskich /kaplica zamkowa – chrzest Jana Sobieskiego/
- Brody/Lubicz - cerkiew grekokatolicka /dawny kościół rzymskokatolicki/, spotkanie z Michałem Wachowskim /nasz przewodnik po Brodach - do Poczajowa/, katolicki kościół pw. Podwyższenia Krzyża /w budowie/- ks. Proboszcz Anatol, ruiny synagogi, twierdza i kazamaty Koniecpolskich, cmentarz żydowski
- Poczajów  –  Ławra Poczajowska
- Krzemieniec - kościół katolicki pw. św. Stanisława /pomnik J. Słowackiego/, muzeum J. Słowackiego, Góra Królowej Bony z ruinami zamku z XIII w.

 

23.07.2009 r. /czwartek/
Złoczów - Zbaraż - Tarnopol - Brzeżany

- Złoczów - zamek Sobieskich /miejsce urodzenia Marka - brata króla Jana III Sobieskiego/
- Zbaraż  –  twierdza /pomnik A. Mickiewicza w parku/
- Tarnopol  –  ruiny zamku nad stawem
- Brzeżany  –  zamek Sieniawskich z XVI w. /lochy/
- nocleg u ks. Saletynów w Busku

24.07.2009 r. / piątek /
Busk – Kijów - Żytomierz

- Kijów - /Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów - br. Leonid i br. Błażej Suska z Wałcza/
- Żytomierz  – muzeum kosmonautyki, dom Siergieja Korolowa – konstruktora rakiet kosmicznych

25.07.2009r. / sobota /
Kijów 

–  Ławra Kijowsko - Peczerska, monastyr Michała Archanioła

26.07.2009 r. / niedziela /
Perejasław Chmielnicki - Kaniów
- Perejasław Chmielnicki - pomnik Chmielnickiego, ekspozycja sprzętu wojskowego, skansen architektury i kultury ukraińskiej i brzozowa aleja
- Kaniów - elektrownia, zapora, śluza nad zalewem Dniepru, obiad w restauracji, pomnik Tarasa Szewczenki
- nocleg w Kijowie /Klasztor Braci Mniejszych  Kapucynów/

27.07.2009 r. / poniedziałek/
Bykownia - Kijów 

- Bykownia - leśny cmentarz ofiar NKWD
- Kijów:
I grupa /ks. Zbigniew, Jagoda, Ela, Bina, Beata/ – Metro na Chreszczatik, Majdan Niezależności /pomnik założycieli Kijowa/, katolicki kościół  św. Aleksandra, monastyr Michała Archanioła, sobór św. Andrzeja, ulica /stragany/, plac z pomnikiem Chmielnickiego, Sofia Kijowska, Złota Brama, gmach opery
II grupa /Edwin, Danka, Marian/ – firma ubezpieczeniowa, program  j.w.
nocleg w Kijowie /Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów/

28.07.2009 r. / wtorek /

Kijów - Czernichów - Kozielec - Czarnobyl
Beata – Kijów /centrum/; Marian, ks. Zbigniew – dom
Edwin, Danka, Jagoda, Ela, Bina:
- Czernichów - plac, bazar, park nad Desną /armaty i pomnik Tarasa Szewczenki na ławce/
- Kozielec - rynek z Leninem, cerkiew prawosławna /ikonostas w starym złocie/, pomnik ofiar głodu na Ukrainie 1932 - 1933
- Czarnobyl /Edwin, Jagoda/ - dojazd do zamkniętej III strefy zagrożenia, 21 km przed Czarnobylem
- nocleg w Kijowie /Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów/

29.07.2009 r. / środa /
Kijów – Jazłowiec - Berdyczów - Starokonstantynów
- Berdyczów - sanktuarium MB. Berdyczowskiej, cerkiew grekokatolicka, kościół pw. św. Barbary /z zewnątrz/ - ślub Balzaka i Eweliny Hańskiej
- Starokonstantynów - zamek kniazia Ostrogskiego nad zalewem, obok cerkiew obronna, obserwacja spadochroniarzy, pomnik Neptuna
- nocleg w Jazłowcu u sióstr Niepokalanek - przełożona s. Julia

30.07.2009 r. / czwartek /

Jazłowiec - Kamień Podolski - Okopy św. Trójcy - Chocim
- Jazłowiec  –  izba pamięci założycielki Niepokalanek s. Marceliny Darowskiej, grobowiec sióstr, ruiny zamku
- Kamieniec Podolski  – Rynek Polski z  ratuszem, twierdza, kościół grekokatolicki  /dawniej kościół Trynitarzy/, katedra z minaretem
- Okopy św. Trójcy  –  ruiny kościoła pw. św. Trójcy, Brama Kamieniecka, Brama Lwowska
- Chocim  –  twierdza /muszle w kamieniu/
- nocleg w Jazłowcu u sióstr Niepokalanek

 31.07.2009 r. / piątek /

Kołomyja - Jaremcze - Wierchowina - Żabie
- Kołomyja  –  rynek, pomnik T. Szewczenki, bazar , pomnik pisanki
- Jaremcze  –  bazar huculski , postój nad Prutem
- Wierchowina / Żabie, dom ks. Zbigniewa, wiszący most nad Czarnym Czeremoszem
- nocleg w Jazłowcu u sióstr Niepokalanek

01.08.2009 r. / sobota /

Jazłowiec - Stanisławów - Przemyśl
- Stanisławówostatnie zakupy, spacer po mieście
- nocleg w Przemyślu u s. przełożonej Barbary Piekarskiej - siostry bezhabitowe Sługi Jezusa

02.08.2009 r. / niedziela /
Przemyśl – Trzcianka