Ciekawostki - Menu : Najstarsze książki w Bibliotece Parafialnej

    W archiwum Biblioteki Parafialnej znajdują się m. in. książki wydane przed 1950 r. Znaczna ich część pochodzi z XIX w., a jedna (na razie) z XVIII w., czyli zaliczana jest do storodruków, tj. książek wydanych w czasie od 1501 do 1800 r. Niestety Biblioteka nie posiada żadnego inkunabułu, tj. książki wydanej przed 1501 rokiem.


    Oto najstarsze książki w zasobach Biblioteki Parafialnej [Galeria]:

  1. "Bog iest nayczystszą miłością. Moią modlitwą i moim rozmyślaniem" Od nadwornego Konsyliarza de Eckartshausena napisana, teraz na Polski ięzyk przełożona. We Wrocławiu, w Leśnie w południowych Prusach. U starszego Jana Frydryka Korna, 1797.
  2. „Kazania czyli krótkie nauki religijne zastosowane do oświecenia chrześcijan w powinnościach wiary i obyczaiów podług Ewangelii Świetey na niedziele całego roku rozłożone” Część druga., Wrocław, Wilhelm Bogumił Korn, 1832.
  3. "Poezye religijne Maryi z Gniezna. Dział II. Gniezno. Czcionkami J. B. Langiego. W komisie J. B. Langiego, 1857.
  4. „Pismo Święte. Stary Testament. Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa”,  Berlin, Drukiem Trowicza i Syna, 1857.
  5. „Książka do nabożeństwa dla wszystkich katolików szczególniej zaś dla wygody katolików Archidyecezyi Gnieźnieńskiej i Poznańskiej z polecenia  Najprzewielebniejszego Arcy-Biskupa DUNiNA ułożona”, Wydanie czwarte, Gniezno, Nakładem i drukiem J. B. Langiego, [1870].