Muzeum Parafialne Menu: Powołania zakonne

 

Powołania zakonne z Trzcianki

od 1945 r.

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (Congregatio Sororum Franciscalium Familiae Mariae - FRM):

 1. śp. s. Żylińska Regina FRM (1933/1959/2015). Siostra podejmowała pracę wychowawczą i katechetyczną w Poznaniu, Warszawie, Szamotułach, Płudach, Białołęce Dworskiej oraz pracę biurową w Warszawie, Poznaniu, Włocławku i Ciechocinku. Zmarła w Wieleniu i tam została pochowana.
 2. s. Powchowicz Maria FRM (1939/1966). Siostra pracowała jako wychowawczyni w Szamotułach w Domu Dziecka.
 3. s. Żyźniewska Alicja FRM (1960/1985). Siostra pracowała jako zakrystianka w Poznaniu i Trzciance, jako organistka w Szamotułach, jako katechetka w Międzyrzeczu, Pszczewie, Trzcielu, Poznaniu, Trzciance i Koszalinie.
 4. s. Orłowska Grażyna  FRM (1964/1992). Siostra pracowała jako katechetka w Poznaniu, Gdańsku - Nowym Porcie, Koszalinie, Włocławku. Obecnie jest Przełożoną Prowincjalną Prowincji Św. Józefa w Poznaniu.
 5. s. Szarkiewicz Barbara RFM (1965/1994). Siostra pracowała jako zakrystianka w Poznaniu, potem jako pielęgniarka w Kopernikach, Wałbrzychu, Gdańsku Oliwie i Szamotułach.
 6. s. Orłowska Katarzyna FRM (1970/1998). Siostra pracowała w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu następnie jako katechetka w Trzcielu, Mikstacie, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie i w Poznaniu.
 7. s. Szczutkowska Ewa FRM (1970/1999). Siostra pracowała w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu następnie jako katechetka w Międzyrzeczu, Gdańsku Nowym Porcie, Lubieniu Kujawskim, Poznaniu i Mikstacie.
 8. s. Pielacha Aneta FRM (1975/2002). Siostra pracowała w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu następnie jako wychowawczyni w Domu Dziecka w Szamotułach, obecnie w świetlicy środowiskowej w Mikstacie.
 9. s. Sokołowska Zofia FRM (1968/2009/2016). Siostra pracowała jako opiekunka osób starszych w Szamotułach, w Wieleniu, Lubieniu Kujawskim i w Domu Prowincjalnym w Poznaniu. Zmarła w Poznaniu. Pochowana na cmentarzu komunalnym w Trzciance.
 10. s. Gajowska Bogusława FRM (1976/2009). Siostra pracowała jako katechetka w Koszalinie, Legnicy i Brzegu Dolnym.

            Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi zostało założone w Petersburgu w 1857 r. przez ks. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, późniejszego arcybiskupa warszawskiego. Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił w 2009 r. abpa Zygmunta Felińskiego świętym. Celem Zgromadzenia jest służba bliźnim, szczególnie ubogim, przez wychowanie, nauczanie dzieci i młodzieży, troska o chorych, starszych i samotnych. Siostry podejmują także prace w parafiach i instytucjach kościelnych oraz w katechizacji. Swoje życie kształtują na wzór Świętej Rodziny. Aktualnie Siostry Franciszkanki pracują w Polsce, Brazylii, Włoszech, Rosji, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanie.

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (Congregatio Sororum Sacrae Familiae de Nazareth - CSFN)

 1. s. Ginda Ewa CSFN (1962/1989). Siostra pracowała w Słupsku, była przełożoną w Kamieniu Rzeszowskim, w Łomży oraz w Słupsku. Aktualnie jest katechetką w gimnazjum w Olsztynie.
 2. s. Witkowska Katarzyna CSFN (1968/1996). Siostra pracowała w Krakowie (pomoc nauczyciela w Przedszkolu Sióstr Nazaretanek), w Gdyni (nauczyciel w Przedszkolu przy parafii Najświętszej Marii Panny), w Tymbarku (dyrektor w Parafialnym Przedszkolu Integracyjnym), w Elblągu (dyrektor w Niepublicznym Przedszkolu Katolickim), w Krakowie (nauczyciel w Przedszkolu im. Najświętszej Rodziny, później przełożona Wspólnoty i kierownik Domu Samotnej Matki), w Marcyporębie (przełożona Wspólnoty i dyrektor Przedszkola Niepublicznego Sióstr Nazaretanek), w Elblągu (pedagog w Ośrodku Wsparcia Interwencji Kryzysowej oraz w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży). Obecnie pracuje w Gdyni.
 3. s. Waśkowska Anna CSFN (1969/1996). Siostra pracowała w przedszkolu w Krakowie, a po studiach na Uniwersytecie Gdańskim i Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie pracowała w przedszkolu w Rzymie, gdzie pełniła funkcję wychowawcy oraz dyrektora przedszkola, następnie w Domu Pielgrzyma w Loretto. Obecnie pracuje w Londynie.

            Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu założyła Bł. Maria od Jezusa Dobrego Pasterza, Franciszka Siedliska w Rzymie w 1875 r. Celem Zgromadzenia jest apostolstwo wśród rodzin poprzez wychowywanie oraz nauczanie dzieci i młodzieży, praca katechetyczna w szkołach, internatach, przedszkolach, praca w domach opieki oraz w szpitalach. Aktualnie na świecie jest prawie 1700 sióstr nazaretanek (w Polsce 860) w kilkunastu państwach.

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego á Paulo - Szarytki (Cogregatio Puellarum Caritas Sancti Vincentii á Paulo - SM)

 1. s. Kulbiej Janina SM (1951/1986). Siostra jest farmaceutką i obsługiwała apteki szpitalne w Warszawie. Obecnie jest na emeryturze i prowadzi posługę wśród chorych i samotnych w domach.

            Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego á Paulo zostało założone przez św. Wincentego á Paulo i św. Ludwika de Marillac w 1633 r. Celem Zgromadzenia jest szerzenie chwały Bożej oraz służba Jezusowi w bliźnich najbardziej potrzebujących pomocy, a więc ubogich, chorych, starców i dzieci. Obecnie Zgromadzenie liczy ponad 18 tysięcy sióstr, które pracują w 91 państwach.

 

Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny - Prezentki (Congregatio Virginum a Praesentatione Beatae Mariae Virginis)

 1. s. Pawlak Renata (1962/1990). Siostra pracowała w Zielonej Górze, Zabrzu, Świdnicy, Jordanowie Podhalańskim, Rzeszowie, Błażowie i Częstochowie (przełożona Wspólnoty). Magister teologii - pracuje jako katechetka.

            Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny założyła Błogosławiona Zofia z Maciejewskich Czerska w 1627 r. w Krakowie. Celem Zgromadzenia jest praca w zakresie wychowania i nauczania dzieci i młodzieży żeńskiej w duchu chrześcijańskim. Klasztory sióstr prezentek funkcjonują w Polsce, na Ukrainie i w Rzymie.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej z La Salette - Saletynki (Soeurs de Notre-Dame de la Salette - SNDS)

 1. s. Ostrowska Maria SNDS - (1960/2002). Siostra pracowała we Francji, na Madagaskarze (dyrektor szkoły w Antsirabe), we Francji, w Polsce - Rzeszów i Dominikowice (przełożona Domu Zakonnego). Obecnie posługuje we Francji w Sete (przełożona Domu Zakonnego i prowincjalna w Prowincji Francuskiej).

            Zgromadzenie zostało założone przez Henriette Delvy-Fabry w 1871 r. Celem Zgromadzenia jest życie wspólnotowe zakorzenione w modlitwie, w duchu pojednania i w apostolstwie. Obecnie Zgromadzenie liczy 265 sióstr, które pracują w 11 krajach.

02.10.2016 r.                                                                                                Edwin Klessa

Objaśnienia:

 1. Kolejność zgromadzeń została podana wg ilości sióstr, a także wg dat złożenia ślubów wieczystych.
 2. Kolejność osób w poszczególnych zgromadzeniach została podana według rocznika złożonych ślubów wieczystych.
 3. Podane w nawiasie lata zapisane są zgodnie z następującą kolejnością: (urodziny/ śluby wieczyste/ śmierć).