I Zjazd Ministrantów z lat 1945 - 1965 w Trzciance

    
            Trzydzieści pięć lat temu, a dokładnie w dniu 1 lutego 1948 r., w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance poświęcony został sztandar ministrantów. Po wojennej zawierusze i powrocie Trzcianki do Macierzy od niespełna dwóch lat parafia była prowadzona przez Księży Misjonarzy Saletynów. Proboszczem i duchowym przewodnikiem przybyłych ze wszystkich stron II Rzeczpospolitej nowych parafian był ks. dr Tadeusz Ptak MS. Prezesem Koła Ministrantów był Janusz Karzkowiak, a kronikarzem Bolesław Petryga. Dla uczczenia rocznicy poświęcenia sztandaru grupa ministrantów, którzy pełnili Służbę Bożą w trzcianeckim kościele w latach 1945-1965 postanowiła zorganizować zjazd.
            Przygotowania rozpoczęto kilka miesięcy przed wyznaczonym terminem zjazdu. Powstał Komitet Organizacyjny w składzie: Andrzej Jagiełko, Stanisław Juckiewicz, Edwin Klessa, Czesław Rogosz, Leon Rutkowski, Józef Rzepecki, Krzysztof Sorgowicki, Adam Żyliński. Pozbierano dziesiątki zdjęć z tego okresu, wykonano powiększenia fotografii i podjęto próbę rozszyfrowania wszystkich widocznych osób. Listę ministrantów z lat 1945 – 65 uzupełniono także na podstawie wspomnień, które zachowały się w pamięci, ponieważ nie wszyscy zostali uwiecznieni na dostępnych komitetowi organizacyjnemu zdjęciach. Niektórzy ministrantami byli przez wiele lat, brali udział w wspólnych pielgrzymkach do Częstochowy, Krakowa i Zakopanego także do Sobieszewa i Trójmiasta. Byli jednak tacy, którzy ministrantami byli przez kilka miesięcy i nigdzie na żadnym zdjęciu nie można było ich znaleźć. Zostali jednak zapamiętani przez swoich kolegów. Udało się ustalić 218 nazwisk, w tym 9-ciu księży – ministrantów (ks. Dyks Zbigniew, ks. Gorczyński Roman, ks. Gintrowicz Roman, ks. Łukaszewicz Tadeusz, ks. Łukaszewicz Witold, ks. Mitraszewski Walerian, ks. Proch Jerzy, ks. Welter Zbigniew, ks. Żyźniewski Zbigniew). Niestety nie udało się uzyskać aktualnych adresów wielu zapamiętanych i rozpoznanych osób. Między innymi nie udało się ustalić adresu zamieszkania Bolesława Petrygi, kronikarza Koła Ministrantów w Trzciance, autora notatki prasowej z poświęcenia sztandaru w dniu 1.02.1948 r.
            Zjazd Ministrantów odbył się w sobotę i niedzielę 12 i 13.11.1983 r.  W Zjeździe wzięło udział 118 uczestników. Ich ilość byłaby większa, gdyby nie fakt, że duch stanu wojennego uniemożliwiał przybycie osobom, które związały się z zawodami mundurowymi albo pełniły inne eksponowane funkcje. Zjechali mężczyźni z różnych stron Polski między innymi z: Bielska Białej, Człuchowa, Gniezna, Gorzowa, Katowic, Piły, Poznania, Wrocławia, Tczewa. Na Zjazd przybył ks. dr Tadeusz Ptak MS, który funkcję proboszcza w trzcianeckiej parafii pełnił w latach 1945 – 1952. Przybyli także księża – ministranci: ks. Zbigniew Dyks, ks. Roman Gorczyński, ks. Łukaszewicz Witold, ks. Walerian Mitraszewski i opiekun ministrantów z lat 1945 – 1965 ks. Antoni Ciuła. Szczególnym uczestnikiem Zjazdu był Wacław Łukaszewicz, wieloletni kościelny w trzcianeckim kościele i wychowawca wielu pokoleń ministrantów.
            Uroczystego otwarcia Zjazdu dokonał aktualny proboszcz ks. Czesław Hałgas MS, który serdecznie przywitał przybyłych. Wszyscy na stojąco powitali sztandar ministrantów niesiony przez poczet w składzie: Andrzej Jagiełka, Aleksander Szczuka oraz Kwiatkowski Tadeusz. Odśpiewano również hymn ministrantów „Króluj nam Chryste”. Następnie zgromadzeni w holu budynku katechetycznego uczestnicy Zjazdu po kolei przedstawiali się podając swoje imię i nazwisko, a także informując w jakim czasie byli ministrantami i gdzie aktualnie mieszkają.
            Zjazd zaakceptował następujące treści telegramów wysłanych do:
- Ojca Świętego Jana Pawła II:
„Łącząc się z Tobą Ojcze Święty w modlitwie na początku szóstego roku pontyfikatu przesyłamy Tobie życzenia obfitych łask Bożych, dużo zdrowia i wielkiej mocy ducha w trudnym dziele apostołowania. Niechaj Twoja służba Bogu i ludziom przywróci pokój, wolność i sprawiedliwość w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Prosimy Cię o błogosławieństwo apostolskie dla nas i dla całej naszej rodzinnej parafii.
Uczestnicy Zjazdu Ministrantów z lat 1945 -1965 w Trzciance, diecezja Gorzów”
- JE Biskupa Wilhelma Pluty:
„Zgromadzeni ponownie wokół ołtarza wznosimy do Boga naszą modlitwę o zdrowie i siłę dla Waszej Ekscelencji w służbie Kościoła gorzowskiego. Przeżyty niedawno jubileusz 25-lecia sakry biskupiej niech stanowi źródło dalszych łask Bożych w działalności duszpasterskiej. Prosimy Waszą Ekscelencję o udzielenie błogosławieństwa Bożego nam i naszym rodzinom.
Uczestnicy Zjazdu Ministrantów z lat 1945 – 1965 w Trzciance.”
- ks. Floriana Szawana MS, ciężko chorego (sparaliżowanego), który w latach 1949 – 1957 r. pełnił funkcję wikarego w trzcianeckiej parafii:
„Drogi Księże. Twoja ciężka choroba uniemożliwia nam ponowne spotkanie w naszej rodzinnej parafii. Wspominając wspólnie spędzone lata pragniemy zapewnić o naszej pamięci i łączymy się we wspólnej modlitwie w Twojej intencji. Liczymy na Twoją pamięć oraz uświęconą cierpieniem modlitwę za tych, którzy z Tobą Kapłanem wspólnie uczestniczyli w Przenajświętszej Ofierze.
Uczestnicy Zjazdu Ministrantów z lat 1945 – 1965 w Trzciance.”
            Zgodnie z dalszym programem w pierwszym dniu Zjazdu referat na temat historii oraz aktualnych problemów parafii przedstawiła Łucja Sieradzka, a po niej ks. Kazimierz Lewandowski z Piły przeprowadził rozważanie religijne. Po zrobieniu zbiorowego zdjęcia przed kościołem o godz. 18.00 proboszcz ks. Czesław Hałgas  wraz z kilkoma księżmi biorącymi udział w Zjeździe odprawił Mszę św. w języku łacińskim. Po wielu latach była okazja przypomnieć sobie łacińską ministranturę, którą trzeba było wtedy znać na pamięć.
            Wieczorem odbyło się wspólne spotkanie przy posiłku połączone ze wspomnieniami i oglądaniem zdjęć z lat 1945 – 1965. Komitet Organizacyjny Zjazdu miał okazję uzyskać dodatkowe informacje o nierozpoznanych kolegach lub nierozpoznanych dotychczas adresach zamieszkania.
            W drugim dniu Zjazdu uczestnicy wzięli udział we Mszy św. koncelebrowanej odprawionej o godz. 10.00 przez ks. dra Tadeusza Ptaka i innych księży. Homilię wygłosił ks. Walerian Mitraszewski.
            Po Mszy św. w holu budynku katechetycznego redaktor Wiesław Cywiński wygłosił referat zatytułowany „Rola ludzi świeckich w życiu Kościoła”, po którym przy posiłku kontynuowano spotkanie towarzyskie. Uczestnicy Zjazdu z aplauzem przyjęli pomysł spotykania się w każdą kolejną rocznicę poświęcenia sztandaru ministrantów w Trzciance. O 15.00 nastąpiło uroczyste zakończenie Zjazdu: odśpiewanie hymnu „Króluj nam Chryste” i wyprowadzenie sztandaru.