II Wojewódzki Konkurs Recytatorski im Romana Brandstaettera :

W dniach 23.11.-24.11.2012 r. w sali kinowej Spółdzielni Mieszkaniowej LWł. w Trzciance odbył się II Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Romana Brandstaettera. Głównym organizatorem Konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance.
W ramach programu Konkursu Biblioteka Parafialna w Trzciance organizowała:
1. Wystawę książek ks. Piotra Skargi SJ i o ks. Piotrze Skardze (2.02.1536-27.09.1612), którego 400-letnia rocznica śmierci była powodem ustanowienia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2012 Rokiem ks. Piotra Skargi.
2. Stoisko z książkami.
3. Spotkanie dyskusyjne w Oratorium z ks. prof. Janem Kantym Pytlem - Prezesem Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera.
Ad. 1
Wystawa książek obejmowała 42 pozycje książkowe i kilka okazjonalnych publikacji wydanych w związku z 400-letnią rocznicą śmierci ks. Piotra Skargi, przypadającą w br. Do najciekawszych pozycji książkowych można zaliczyć:
- "Żywoty Świętych Pańskich", tom IV, wydanych w 1880 r. w  Warszawie przez Drukarnię Emila Skibskiego, (z zaznaczoną rosyjską cenzurą),
- "Kazania na niedziele i święta całego roku ks. Piotra Skargi Societatis Jesu", Cz. 3, "Kazania odświętne przez cały rok"  wydane w 1898 r. we Lwowie, nakładem Księgarni Gubrynowicza i Schmidta",
- "Homilie polskie od czasów najdawniejszych po dobę obecną. Szkice bibliograficzne i krytyczne" w opracowaniu ks. Alojzego Jougana, wydane w 1902 r. we Lwowie, z Drukarni Katolickiej Józefa Chęcińskiego,
- "Życie ks. Piotra Skargi Kaznodziei" autorstwa Zofii Bukowieckiej, wydane w 1904 r. w Warszawie przez "Księgarnię Polską" (z zaznaczoną rosyjską cenzurą ),
- "Zarys historyi Kościoła katolickiego. Dla szkół średnich i seminaryów nauczycielskich" opracowany przez ks. Walentego Gadowskiego, Wyd. 3, wydane w 1910 r. w Tarnowie, nakładem autora,
- "Listy ks. Piotra Skargi TJ z lat 1566-1610" przygotowane i objaśnione przez ks. Jana Sygańskiego TJ, wydane w 1912 r. w Krakowie, nakładem Wydawnictw Towarzystwa Jezusowego. Książka wydana w 300 rocznicę śmierci ks. Piotra Skargi,
- "Kazania Sejmowe Piotra Skargi. Z pierwodruku r. 1597", wydał i przedmową poprzedził Ign. Chrzanowski, Wyd. 2, poprawione i znacznie uzupełnione, wydane w 1912 r. w Warszawie, nakładem Gebethnera i Wolfa.  Książka wydana w 300 rocznicę śmierci ks. Piotra Skargi,
- "Religijność Skargi (Studium Psychologiczne)" autorstwa Tadeusza Mitana , wydana w Krakowie w 1922 r. z Zasiłku Wydziału Nauki Min. W. R. I O. P.) jako 17 poz. Z serii "Prace historyczno-literackie),
- "Ścieżki młodości wielkich mężów w przekładzie dziełka D-ra Konstantego Holla "Die Jugend Grosser Manner" uzupełniony opracowaniem 15-tu sylwetek wielkich Polaków", w tłumaczeniu i opracowaniu Franciszka Kabe, Serja 1, wydane w 1929, nakładem Autora,
-"Skarga pośród nas" - w doborze i ze słowem wstępnym A. E. Balickiego, wydana w 1936 r. w Krakowie, nakładem Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy. Egzemplarz nr 399 z partii 500 egz. numerowanych. Książka wydana w 400-lecie urodzin ks. Piotra Skargi,
            Były też książki współczesne, wydane w 400-letnią rocznicę śmierci ks. Piotra Skargi:
- "Przestrogi dla Polski księdza Piotra Skargi" autorstwa Sławomira Skiby, wraz z płytą CD zatytułowaną "Wzywanie do pokuty" zawierającą teksty ks. Piotra Skargi czytane przez Jerzego Zelnika, wydanej w 2011 r. w Krakowie, nakładem Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi,
- "Ks. Piotr Skarga. Mała biografia"  autorstwa Marka Balona, wydana w 2011 r. w Krakowie, nakładem Domu Wydawniczego "Rafael",
- "Piotr Skarga" autorstwa ks. Kazimierza Panusia, wydanej w 2012 r. w Krakowie, nakładem Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy,
Wiele z prezentowanych pozycji przedstawiało reprodukcje obrazu, lub jego fragmenty, Jana Matejki zatytułowanego "Kazanie Skargi". Książka zatytułowana "Jana Matejki Kazanie Skargi" autorstwa Mieczysława Porębskiego (wydana w 1953 r. przez Państwowy Instytut Wydawniczy w Krakowie) prezentuje szkice ołówkowe i olejne oraz końcowy kształt obrazu Jana Matejki, co pozwala prześledzić zmiany, jakie artysta wprowadzał od momentu rozpoczęcia prac nad obrazem do jego zakończenia. A zamieszczone na początku książki motto "Zawsze z dumą, może naiwną, myślę: oto jakie cuda umieją tworzyć ludzie", którego autorem był Lenin, oddaje ducha mrocznych stalinowskich czasów.
Jest też inna ciekawostka bibliofilska związana z reprodukcją obrazu Jana Matejki. Na okładce książki "Wizja Kościoła i państwa w kazaniach ks. Piotra Skargi SJ, wydanej w 1994 r. w Krakowie przez Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy (WAM), widnieje fragment obrazu Jana Matejki "Kazanie Skargi" przedstawiający postać słynnego kaznodziei. Ewidentny błąd drukarski spowodował, że na okładce książki zamieszczono lustrzane odbicie tego fragmentu obrazu, w wyniku czego ks. Piotr Skarga zwrócony jest nie w lewo, lecz w prawo.
Wszystkie pozycje prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Biblioteki Parafialnej w Trzciance.
Ad. 2
Stoisko z książkami do sprzedaży oferowało:
- poezje za 1,- zł.,
- książki Romana Brandstaettera,
- książki twórców trzcianeckich: Elżbiety Wasyłyk i Anny Jóźwik,
- książki ks. Piotra Skargi - Patrona 2012 r.
Ad. 3
            W spotkaniu dyskusyjnym z ks. prof. Janem Kantym Pytlem w Oratorium wzięło udział około 30 uczestników. Spotkanie prowadził dyr. Włodzimierz Ignasiński.
            [Szczegóły Konkursu na stronie Młodzieżowego Domu Kultury]