III Zjazd Ministrantów z lat 1945 - 1965 w Trzciance

   
            W dniach 19 i 20 marca 1994 r., tj. z rocznym opóźnieniem, odbył się III Zjazd Ministrantów, którzy pełnili Służbę Bożą w miejscowym kościele w latach 1945-1965. Z listy 222 ustalonych nazwisk, których nadal część nie ma ustalonego adresu zamieszkania, przybyło 56 uczestników. Z byłych ministrantów przybył ks. Roman Gorczyński MS.
            Tegoroczny Zjazd zorganizowany został  w ramach XI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej (13-20 marca 1994 r.), stanowiąc jego zakończenie.
            Na początku Zjazdu w imieniu Komitetu Organizacyjnego Józef Żyliński powitał wszystkich zebranych: proboszcza ks. Andrzeja Szklarskiego MS, aktualnego opiekuna ministrantów w parafii – ks. Romana Mazura MS, przybyłego z Warszawy, byłego ministranta ks. Romana Gorczyńskiego MS, kościelnego i wychowawcę wielu pokoleń ministrantów Wacława Łukaszewicza. Następnie Aleksander Szczuka dokonał uroczystego otwarcia Zjazdu: poprosił o wprowadzenie sztandaru, zaintonował hymn „Króluj nam Chryste”, a także wypowiedział formułę: „III Zjazd Ministrantów z lat 1945 – 1965 uważam za otwarty.”
            Po oficjalnym otwarciu Zjazdu tradycyjnie wszyscy przedstawili się podając swoje nazwisko  i miejscowość zamieszkania. Po przedstawieniu przez proboszcza ks. Andrzeja Szklarskiego informacji na temat aktualnego stanu parafii oraz przez Edwina Klessę informacji o wspólnotach parafialnych działających w Trzciance i zaangażowaniu osób świeckich w życie parafii, zostało wygłoszone rozważanie religijne. Następnie przed kościołem wykonane zostało zbiorowe zdjęcie uczestników Zjazdu.
            O 18.00 odprawiona została Msza św. w intencji zmarłych kolegów – ministrantów, po której przy wspólnej kolacji odbyło się spotkanie towarzyskie, zwiedzanie wystawy prac artystycznych zgłoszonych na konkurs w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.
            Następnego dnia, w niedzielę, uczestnicy Zjazdu odbyli spotkanie z przybyłym do Trzcianki JE Biskupem Ignacym Jeżem, po którym uczestniczyli we Mszy św. odprawionej przez ks. Biskupa.
            Uroczystego zamknięcia Zjazdu dokonał Aleksander Szczuka, a sztandar został ponownie przekazany aktualnym ministrantom.
            Do uczestników Zjazdu dotarł telegram z życzeniami od Wiesława Sławika z Katowic i list od Jana Juckiewicza z Zielonej Góry, którzy z ważnych powodów nie mogli uczestniczyć w Zjeździe.