HISTORIA OTWARCIA BIBLIOTEKI - 20.04.1983 r. GALERIA

W oczekiwaniu na uroczystość otwarcia i poświęcenia Biblioteki Parafialnej.

Od lewej: Edwin Klessa, Irena Krawiec, Halina Żegalska, Amelia Pużyńska.

Poświęcenie Biblioteki Parafialnej przez ks. bpa Wilhelma Plutę w obecności proboszcza ks. Czesława Hałgasa MS (z kwiatami).

Podziękowanie w imieniu Zespołu Bibliotecznego składa seniorka Irena Krawiec.

Ks. Biskup wpisuje się do Księgi Pamiątkowej.

Od lewej: Proboszcz ks. Czesław Hałgas MS, Barbara Żylińska, Zdzisław Kowalski, Amelia Pużyńska, Halina Żegalska, Adam Żyliński, Krystyna Kowalska, Edwin Klessa, Irena Krawiec i Krzysztof Żyliński.

Pierwszy skład Zespołu Bibliotecznego - brakuje tylko Janiny Brzozowskiej.