Europejskie Spotkanie Laikatu Saletyńskiego :

    W dniach 6-10 września 2012 r. w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Salmacie (Włochy) odbyło się drugie spotkanie laikatu saletyńskiego z czterech prowincji saletyńskich: francuskiej, polskiej, szwajcarskiej i włoskiej. W sympozjum wzięło udział prawie 60 osób w różny sposób zaangażowanych we współpracę z saletynami. W 12-osobowej polskiej delegacji na czele z ks. Bohdanem Dutko MS - aktualnym Wikariuszem Prowincjalnym Zarządu Prowincjalnego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette, z naszej parafii w wyjeździe udział wzięli: dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Trzciance Bożena Wargin oraz dyrektor Biblioteki Parafialnej Edwin Klessa.
    Myślą przewodnią spotkania, które prowadził Przełożony Generalny księży misjonarzy saletynów ks. Silvano  Marisa MS, było zdanie z orędzia Matki Bożej z La Salette: "Zbliżcie się moje dzieci, nie bójcie się". Uczestnicy sympozjum wysłuchali dwóch referatów na temat sytuacji Kościoła w Europie oraz objawienia i orędzia Pięknej Pani jako odpowiedzi na jego współczesny stan. Brali także udział w spotkaniach dyskusyjnych w poszczególnych grupach językowych i plenarnych. Przedmiotem rozważań było szersze włączenie laikatu w duchowość saletyńską poprzez stworzenie ruchu czy dzieła uczniów Matki Bożej z La Salette oraz formacji dla świeckich, którzy chcieliby żyć tą duchowością. Różnorodność środowisk z czterech prowincji, pomimo wspólnej idei wypływającej z orędzia saletyńskiego, powodowała w czasie dyskusji plenarnych wyraźne różnice w akcentowaniu omawianych problemów. Wymiana poglądów, wspólne poszukiwania aktualnych odniesień przesłania z La Salette sprzed 166 lat, wspólna modlitwa i prezentacja narodowego folkloru, to wszystko zbliżało do siebie odległe, działające w odmiennych kulturach środowiska, które duchowość saletyńską pragną przekazywać współczesnemu światu.
    Salmata, to mała osada pięknie położona w górzystym rejonie Perugii, z istniejącym od 1898 r. Sanktuarium Matki Bożej z La Salette. Pierwszy po wojnie trzcianecki proboszcz ks. dr Tadeusz Ptak MS w czasie studiów w Rzymie spędził tam w 1930 r. kilka miesięcy po swoich święceniach kapłańskich. Górzysty teren, mimo niższych pasm i wierzchołków, przypominał scenerię spotkania Matki Bożej w La Salette z pastuszkami Maksyminem i Melanią. Nowo wybudowany duży ośrodek stwarza świetne warunki dla grup pielgrzymkowych i rekolekcyjnych, które w tym miejscu mogą rozważać przesłanie Pięknej Pani oraz czerpać siłę i natchnienie na dalszą drogę życia.
Wielogodzinną podróż samochodem uatrakcyjniły rozmowy ze znanym publicystą oraz autorem wielu książek Tomaszem Terlikowskim, który był jednym z członków polskiej delegacji.
    Pierwsze Europejskie Spotkanie Laikatu Europejskiego miało miejsce dwa lata temu w La Salette we Francji, natomiast trzecie zostało zaplanowane na 2014 r. w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu.

    Bożena Wargin