XXXI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej - Galeria

Program słowno-muzyczny "To co we mnie niezniszczalne trwa. Rzecz o Janie Pawle II"

Spektakl zapowiada dyr. Bożena Wargin.

Chór ze swoim dyrygentem Bartoszem Śliwińskim.

Program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum Katolickiego.

Gość ks. Przemysław Węgrzyn.

Chór szkolny Zespołu Szkół Katolickich pod dyrekcją Bartosza Śliwińskiego.

Proboszcz ks. Wawrzyniec Skraba MS dziękuje dzieciom i młodzieży za występ. Kwiaty otrzymuje reżyserka spektaklu Krystyna Kadow.

Zdjęcia: ks. Zbigniew Welter MS