XXXI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej - Galeria

Koncert: "Norwid w świecie Niemena"

Plakat zapowiadający koncert.

Słowo wstępne Bogdana Ratajczaka.

Zespół Per Aspera Ad Astra: Dawid Krzyk (wokal) i Stanisław Ogorzałek (instrumenty klawiszowe).

Proboszcz ks. Wawrzyniec Skraba MS dziękuje wykonawcom.

Kwiaty dla wykonawców.

Zdjęcia: ks. Zbigniew Welter MS