XXXI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej - Galeria

Bp Krzysztof Zadarko

Msza św.

Powitanie ks. Biskupa przez Elżbietę Wasyłyk i Piotra Starostę.

I Czytanie:

Psalm:

II Czytanie:

Homilia ks. bpa Krzysztofa Zadarko

Modlitwa Wiernych: Antoni Rogowski.

Chór Pasjonata pod dyrekcją Bartosza Śliwińskiego.

Proboszcz ks. Andrzej Żołyniak odczytuje Protokół Kapituły Wyróżnienia "Człowiek Wiary, Człowiek Czynu" za rok 2013.

Wyróżnieni Państwo Wiesława i Janusz Dudek.

Statuetka Wyróżnienia.

Błogosławieństwo. Proboszcz ks. Wawrzyniec Skraba MS, ks. bp Krzysztof Zadarko, ks. Szymon Data MS.

Wizyta ks. bpa Krzysztofa Zadarko w Bibliotece Parafialnej.

Ks. Biskup wybrał trzy książki z kiermaszu.

Spotkanie ks. bpa Krzysztofa Zadarko z organizatorami Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.

 

Wystawa prac osób dorosłych

Wystawa prac dzieci i młodzieży

Ks. Biskup na wystawie prac artystycznych.

 

 

Spotkanie ks. bpa Krzysztofa Zadarko z twórcami prac artystycznych.

Ks. Biskup wręcza Kacprowi Malickiemu Nagrodę Publiczności za rok 2013.

... i taką samą nagrodę otrzymała Karolina Szumowska.

 

 

A to jest wyróżniona praca ks. Piotra Stangrickiego MS.

Rozmowa ks. Biskupa z najmłodszym uczestnikiem konkursu Mariką Mrotek.

Twórców, jak zwykle, było bardzo dużo.

 

Dalsze wyróżnienia wręczał ks. Piotr Stangricki MS.